UITNODIGING

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland nodigt haar leden en belangstellenden uit voor haar Ontmoetingsdag op

                zaterdag 26 oktober 2019
                bij de familia Lindenholt,
                Agneskerk-Lindenholt te Nijmegen   

De Augustinessen van Sint Monica zijn vandaag onze gasten en willen van harte met ons in gesprek gaan over hun levenswerk. Aan de hand van twee korte documentaires wordt een beeld gegeven vanuit welke visie zij werken en hoe ze zich inzetten voor jongeren.
Thema van deze dag: Neem je hart in je hand – wat wil je nou?

De Augustinessen hebben Paul Delcour en Annette van Tol gevraagd hun kloosterleven en activiteiten op film vast te leggen. Dit resulteerde in 2017 in een boeiend en inspirerend tweeluik dat op TV te zien was en nu nogmaals wordt getoond. 
We hopen dat de gesprekken, de vragen en antwoorden aan de zusters, de makers van dit tweeluik en aan elkaar iedereen inspireren en stof tot (zelf-)reflectie bieden om te ontdekken welk verlangen ons drijft en samenbindt.

Met een gebedsdienst ronden we de dag af.

U kunt zich voor deze ontmoetingsdag opgeven tm vrijdag 18 oktober bij Ingrid van Neer-Bruggink, secr. FAN: ingridcascia@gmail.com of telefonisch 06 2356 4884 Wij hopen u en vele belangstellenden te mogen ontmoeten. Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur van de FAN, Ingrid van Neer, secr. FAN.