VOORAANKONDIGING:  KERKELIJK AVONDGEBED IN DE VASTENTIJD

Kerkgangers op de 2e kerstdag, 2e paasdag en 2e pinksterdag kennen het kerkelijk ochtendgebed dat we doen in de Goede Herder.

Er is natuurlijk op ongeveer diezelfde wijze ook een kerkelijk avondgebed (vespers).

We laten u nu alvast weten, dat er op alle vrijdagen in de Vastentijd een vesperviering gehouden zal worden in de kerk van Antonius Abt. In de volgende Oase vindt u meer bijzonderheden. De Zusters Dominicanessen bidden en zingen samen de vespers, iedereen is daarbij van harte welkom! De vieringen duren een half uurtje en zullen zijn op de vrijdagavonden om 19.00 uur in de Antonius Abt.