NIEUWSBRIEF 30 MEI 2020

 

unnamed

Dag allemaal

En zo zijn we alweer meer dan 2 maanden zonder vieringen onderweg. Weken waarin we onze weg bijna opnieuw moesten vinden. Isolatie, weinig contacten, het missen van onze dierbaren en alle andere veranderingen maakten dat we soms onszelf misten. Want alles is dan anders. Gelukkig is er veel gezorgd voor diegenen waar dat nodig is. Een kaartje, een bloemetje of een telefoontje doen goed. En de openstelling van de kerk op zondag is een groot succes. Er wordt veel gebruik van gemaakt om de rust van het gebouw op te zoeken. Voor stilte en gebed. Tegelijk is er in een andere ruimte gelegenheid om een praatje te maken en elkaar te ontmoeten. De koffie staat klaar en met gepaste afstand is er nog veel mogelijk. Zo houden we elkaar op de hoogte. Afgelopen zondag hoorden we zo dat Toos, de vrouw van Peter Roumen na een ziekbed is overleden. We konden het met hem delen en dat voelde goed in het verdriet dat er na 25 jaar huwelijk volop is. Het is allemaal extra zwaar in deze tijd.
Vanuit den Bosch kregen we ruim een week geleden bericht dat mgr de Korte per 1 juni een kapelaan heeft benoemd voor de Stefanusparochie. Het is Juan van Eijk, die al eerder in Nijmegen in de parochie Emmaus werkzaam is geweest. Tot hij afgelopen november met ziekteverlof ging was hij pastoor van de parochie Johannes XXIII in Berkel‐Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Als de tijd daar is zullen we zeker kennis met hem gaan maken. Hij zal zijn intrek nemen in de pastorie van de Maria Geboorte.
Het werk aan de pastorie ligt nog stil. Op dit moment speelt er een behoorlijk conflict binnen het Stefanusbestuur. Mgr de Korte moet daarin bemiddelen danwel een beslissing nemen. We zullen U uiteraard op de hoogte houden.
Maar het belangrijkste is : ALS ALLES RONDOM CORONA GOED BLIJFT GAAN ZULLEN WE OP ZONDAG 5 JULI WEER OPEN GAAN! Liesbeth Jansen zal dan de voorganger zijn.
We zien U dan graag!

Namens het locatieteam, Clara ter Berg

 IMG 4063klein
 

Online kerkdienst Pinksteren vanuit de Antonius van Paduakerk

Pinksteren, feest van begeestering, inspiratie en zending.

Juist in deze tijd is het actueel: vrede vinden met jezelf en zo nieuwe moed krijgen om weer op weg te gaan. De Antonius van Padua kerk viert dit met een digitale kerkdienst met orgelspel en Gregoriaanse zang. Voorganger is Liesbeth Jansen mmv het Gregoriaans koor olv Sander Ram. Organist Berrie van Berkum Online te bekijken vanaf zondag 31 mei om 10.00 uur op avpnijmegen.nl.

Op verschillende plaatsen in de kerk is, in het glas in lood en in de beschildering van de Doopkapel, het symbool van Pinksteren ,van Inspiratie, in de vorm van een duif terug te vinden. Kom daarvoor gerust een keer in de Coronatijd in de kerk kijken tijdens de zondagopenstelling tussen 10 en 12 uur.

Beppie Peters

Glas in Lood De gaven van de Heilige Geest detail

We gaan weer open !

De kerken mogen vanaf 1 juni weer open voor 30 personen. Er zal dan met reserveringen moeten worden gewerkt. Vanaf 1 juli zullen er 100 mensen naar binnen mogen. Omdat wij niemand willen teleurstellen hebben ook wij gekozen om pas vanaf 1 juli open te gaan. Komende week zullen we gaan bekijken hoe we dat gaan doen. Want de richtlijnen vanuit de bisschoppen zijn streng. Looproutes, gebruik van ontsmettingsmiddel, uit elkaar zitten, geen wijn bij de communie, mogelijk een scherm tijdens het uitreiken van de communie en geen samenzang zijn daar een paar voorbeelden van. We gaan kijken wat er mogelijk is. Op 5 juli om 10.00u gaan we open voor de eerste viering. Het zal anders worden maar we gaan wel weer samen vieren. Dat is om dankbaar voor te zijn. U bent weer van harte  welkom!!!

 

 

 

Poetsdag

Nu de vervanging van de electriciteit op zijn einde loopt is het de beurt aan ons om aan het werk te gaan. Want er is niet alleen hard gewerkt maar dat heeft ook veel vuil en rommel opgeleverd.
OP ZATERDAG 13 JUNI, DE DAG VAN ANTONIUS, GAAN WE AAN DE SLAG!

U bent van harte welkom vanaf 10.00u. ER zal een lijst met klussen klaar liggen en voor eten en drinken wordt uiteraard gezorgd. Aanmelden hoeft niet, kom maar gewoon. Clara ter Berg

 
 

Bericht van de Penningmeester

Op 13 maart kondigde de bisschop aan dat een zondagsviering vanwege het Corona virus niet meer kon worden toegestaan. Dat betekende natuurlijk nogal wat: samen vieren is toch heel belangrijk voor onze geloofsgemeenschap. Ook de ontmoetingen achter in de kerk werden niet meer toegestaan. Het werd niet alleen stil in het kerkgebouw maar ook in het parochiehuis, waar veel activiteiten en bijeenkomsten ook niet meer mogelijk werden.

Wat wel doorging, waren de kosten voor energie, verzekeringen en belastingen en daar staan door de sluiting nauwelijks nog inkomsten tegenover. Gelukkig kon het kerkgebouw half april op de zondagen weer open voor het opsteken van een kaars of voor gebed. Het is goed te merken dat de offerblokken voor kaarsen meer dan normaal gevuld worden.

Toch roep ik U allen op om de kerk extra financieel te steunen door het overmaken van een extra bedrag op onze bankrekening ( NL96INGB0000940356) of een extra gave in het offerblok voor kaarsen waarmee de doorlopende kosten enigszins gedekt kunnen worden. Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

Martien Peters

 

Kaarsje bij Maria

 

Rommelmarkt

Helaas hebben we als bestuur van de rommelmarkt moeten besluiten dat er dit jaar geen rommelmarkt zal zijn. De omstandigheden laten het niet toe. We hopen later dit jaar misschien een aparte markt voor boeken en/of kleding te houden. Het is erg jammer dat we zo stichting Gast niet kunnen steunen dit jaar want we weten hoe belangrijk het voor deze organisatie is. We gaan er maar vanuit dat de omstandigheden in 2021 beter zullen zijn.

Dit betekent dat we ook geen spullen meer aan zullen nemen. Namens het bestuur, Clara ter Berg

 

Nieuwe pelgrimsroute in de Betuwe

Dit is een spirituele tijd. Veel mensen richten op een gelukkig, authentiek of zinvol leven. Zij volgen hun persoonlijke weg, die vaak niet alleen zegeningen kent maar soms ook geestelijke nood. De kerken weten met hun traditionele activiteiten nog maar een klein deel van deze mensen te bereiken. In de laatste decennia heeft pelgrimeren en op retraite gaan in een klooster niet voor niets een enorme vlucht genomen.

Met het Pelgrimspad Betuwe (= werknaam) willen wij mensen op een eigentijdse manier op hun levensweg terzijde staan. Met een aantal kerken in de Betuwe (RK en PKN) zijn we vanuit Pelgrimshuis Antonius bezig om een nieuwe pelgrimsroute uit te zetten. Het wordt een pad van bezinning door een prachtig rivierenlandschap met een rijke natuur en een eeuwenoude historie. En een pad om de wind door je gedachten te laten waaien, om aandacht voor je omgeving te hebben en om jezelf te vertragen tot het ritme van een wandelaar. Het startpunt voor deze pelgrimsroute van zes of zeven dagetappes wordt het pelgrimshuis. Voor deelnemers is het de bedoeling om in onze Antonius van Paduakerk een openingsceremonie te organiseren.

Dit pelgrimspad wordt gedragen door een groep van vrijwilligers, die niet alleen de route onderhouden, maar mensen ook gastvrij ontvangen, een verhaal vertellen, desgewenst een gesprekspartner zijn en die overnachtingsplekken aanbieden. Ook vanuit onze kerk nemen vrijwilligers deel (Marlies van Schaik, Corné van Iersel en binnenkort ook Antoon Janssen).

Het wordt een mooi en ook omvattend project. We mikken erop om vanaf het voorjaar 2021 daadwerkelijk wandelaars te kunnen ontvangen. Als je zin hebt om deel te nemen in de organisatie ben je van harte welkom!

Corné van Iersel

 

Pelgrimshuis Antonius: stand van zaken

Jullie hebben in de afgelopen jaren al regelmatig gehoord over het pelgrimshuis. Met de activiteiten zijn we al een tijd geleden gestart – meestal in samenwerking met Stadsklooster Mariken. Maar die verbouwing van de pastorie, dat schiet maar niet op. In alle eerlijkheid valt er met het parochiebestuur geen land te bezeilen als het om de pastorie gaat.

We hebben daarom besloten om qua huisvesting de koers te verleggen (daarover horen jullie over een tijdje meer).

Het leuke is dat het nieuwe energie geeft en dat daarmee het project meteen vlot is getrokken: op dinsdag 9 juni a.s. organiseren we een avond voor mensen die zich als vrijwilliger voor het pelgrimshuis willen inzetten. Op die avond gaan we ideeën uitwisselen, elkaar inspireren en vind je misschien een mooi initiatief waaraan jij wilt deelnemen.

De mensen die zich eerder hebben aangemeld als vrijwilliger ontvangen hierover deze week een mail, maar als je die mail niet ontvangt, maar je wilt je wel inzetten als vrijwilliger: laat het dan weten! Overigens kunnen op 9 juni vanwege de coronabeperkingen nog maar een beperkt aantal mensen deelnemen. Daarom is het ook leuk als je jouw ideeën over activiteiten vanuit het pelgrimshuis telefonisch of per mail doorgeeft.

Corné van Iersel

 

Voedselinzameling in een lege kerk.......

Het is een vreemde tijd. Ook een vreemde tijd om een voedselinzameling te organiseren. Geen vieringen in de kerk. De kerk is alleen geopend op zondagmorgen voor stil gebed en het branden van een kaars. En juist die twee uur op zondag leken ons voldoende om toch een voedselinzameling te houden. Beppie heeft weer op allerlei plaatsen voor de publiciteit gezorgd en ja...... de mensen komen met tasjes, tassen en dozen. En zo staat er al een flinke voorraad levensmiddelen in het voorportaal en ook achter in de kerk.

En we gaan nog even door! Op de zondagen 31 mei, 7 en 14 juni zijn we aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdag 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur, bij het voorportaal van de kerk ,om uw goed houdbare levensmiddelen in ontvangst te nemen. Als u liever geld over wilt maken, dan kan dat ook. Dat kan op het volgende rekening nummer:
NL 16 RABO 0373 7260 23 t.n.v. Wijkkas PGN‐Stad te Nijmegen, o.v.v. Voedselactie Voedselbank.

Juist in deze tijd van corona is onze steun aan de Voedselbank heel belangrijk. Iedere vrijdag komen ruim 800 gezinnen en alleenstaanden hun boodschappen voor die week ophalen. Met deze hulp proberen zij de week door te komen. Namens hen heel hartelijk dank!

Anneke Leisink

Voedselinzameling mei 2020

 
 

Een gastvrije Antonius

Iemand schreef in het logboek: “Heer, wees hier aanwezig met uw open armen die de wereld omvatten,

met uw hart vol liefde die een ieder kent.”

Sinds de zondag voor Pasen, palmzondag, staan de deuren aan de Groesbeekseweg wijd open.

De kaarsen worden ontstoken en zacht klinkt Bach’s Matthaeus‐Passion tijdens de Goede Week.

Er komen parochianen, mensen die herinneringen hebben aan de kerk of zo maar passanten die nieuwsgierig zijn naar het interieur,

de bijzondere kruisweg bewonderen en stil worden van het zonlicht op de glas‐in‐loodramen.

En allen namen een palmtakje mee, (dankzij Theo niet van liguster maar van buksus...)

Een mevrouw licht ik er even uit: ze raakte in gesprek met Beppie en vertelde dat haar ouders in 1955 hier getrouwd waren;

Beppie beloofde haar in onze doop‐en trouwboeken haar ouders op te zoeken en een kopie aan haar te sturen.

Het heeft even geduurd voor dat we een oplossing hadden voor de twee groepen die zich na Pasen formeerden.

Er kwamen niet‐parochianen om te bidden en een kaarsje op te steken en er kwamen steeds meer parochianen

die wel eerst de stilte opzochten maar daarna uit waren op elkaar ontmoeten.

Vanaf het moment dat we zeker wisten dat we in de pastorie terecht konden kon dit probleem worden opgelost:

de stilte in de kerk en de koffie in de tuin of huiskamer van de pastorie.

Vanaf mei combineerden we de openstelling met de diaconale actie van voedselinzameling voor de Voedselbank

en dit zullen we tot en met 14 juni blijven doen. Komt u gerust!

U mag de kerk in maar dat hoeft niet, u kunt uw voedselwaar ook in het voorportaal afgeven.

De openstelling van de kerk zal doorgaan tot en met 28 juni, waarna we hopen weer gewone vieringen te kunnen houden,

zij het op 1,5 meter afstand van elkaar.

Antonius van Padua was, is en zal zijn een Huis van God en een Huis van de Buurt.

Addy, Anneke, Beppie, Clara, Désirée, Gabriëlle, Geeske, Henrike, Hetty, Louise, Monique, Ton, Wil.

Open kerkdeur

 

 

Coronatijd , opruimtijd ......... Ook bij u ?

Nu we heel voorzichtig weer uitzicht krijgen op ontmoeten in de kerk droomt de Kerst‐Inn groep ook heel voorzichtig van een aangepaste Kerst‐Inn in het weekend voor Kerstmis 19‐20 december. Vorig jaar was onze tweedehands kerstmarkt een groot succes . We verkochten toen alle kerstspullen die waren aangeboden voor de rommelmarkt. Die kregen mooi ingepakt een tweede leven. Dit jaar kan de rommelmarkt helaas niet plaatsvinden op de gebruikelijke datum , de eerste zaterdag in september. Maar ondertussen zijn we met heel velen wel aan het opruimen in ons huis. Mocht u afstand willen doen van nog goed bruikbare kerstspulletjes (en alléén kerstspullen), denk dan aan ons. We denken dan aan kerstversieringen, kerstboeken, kerstmuziek, kerstpuzzles, kerstservies, kerstverlichting etc.. Bel of mail ons dan halen we het bij u op en maken er weer mooie kerstpakketjes van om tegen een zacht prijsje te verkopen op de Kerst‐Inn .

Alvast heel hartelijk bedankt,

Addy Groos (06‐28284700) Beppie Peters (06‐30483180

Kerstfair 2019

 

 

 

NIEUWSBRIEF  BEGIN MEI :

unnamed

 

Beste parochiaan,Juist in deze andere tijden houden we U toch graag op de hoogte van alles wat er zo in Antonius speelt. Een digitaal parochieblad in de vorm van een nieuwsbrief. Het bestand van ontvangers is inmiddels behoorlijk uitgebreid, maar stuurt u deze nieuwsbrief rustig door. Mensen kunnen zich abonneren door een mail te sturen naar: secretariaat@avpnijmegen.nl 
Ook dit keer de vraag om een exemplaar uit te printen en aan iemand te geven waarvan u weet dat die geen email heeft maar wel het parochieblad krijgt. 

Agenda AvP

Voorlopig zal onze kerk iedere zondag geopend zijn van 10.00-12.00u. 
U kunt er terecht voor bezinning, een kaars opsteken, gebed of om er gewoon even te zijn.Neemt u a.u.b. wel zelf de verantwoordelijkheid om niet te komen indien u verkouden of grieperig bent!!!!

Mocht U in deze tijd behoefte hebben aan contact of gewoon praktische hulp of weet u iemand waar dat voor geldt, bel dan naar 06 49392730.

En laten we voor elkaar blijven zorgen!

 

Uit het Locatieteam

 

We kunnen terug kijken op een intensieve Goede Week. De openstelling van de kerk iedere dag kreeg veel respons. Er kwamen velen om even te zitten, een kaarsje op te steken of gewoon even iemand te spreken. Want wat is er veel behoefte aan contact, ook al is dat op afstand. 
De virtuele vieringen met Goede Vrijdag en de Paaswake waren intens en werden veel bekeken. Zo proberen we toch om de gemeenschap bij elkaar te houden en kerk te zijn. De vastenactie heeft zelfs meer opgebracht dan normaal ! We mogen dankbaar zijn met zovelen die meehelpen om alles te realiseren. Dat is gemeenschap zijn.


Ons Armeens gezin heeft inmiddels een huis en is verhuisd. Ze danken ieder die geholpen heeft. De Paaskaars van afgelopen jaar reist met hen mee en zal hopelijk hun pad verlichten. Dankzij de inspanningen van Marij de Rooij en Paul Reehuis en hun steungroep is dit alles mogelijk gebleken. Hopelijk zal er nu meer rust komen. Het was een inspannende tijd.

Ook het gewone werk gaat door. Op dit moment wordt de electriciteit in de kerk geheel vervangen, een megaklus. Om ieders veiligheid te waarborgen en vanwege corona hebben we de kerk gesloten van maandag tot en met zaterdag. Na half 7 kan er orgel gespeeld worden of ander werk gedaan. Dit geldt in ieder geval tot 18 mei.

Ook over de pastorie zijn beslissingen genomen. Samen met Pieter Spierings zal de verbouwing plaats vinden om een deel als kantoor te gaan verhuren. De veel te dure verbouwing tot studio's bleek een heilloze weg. Het duurde ook allemaal veel te lang en Pieter heeft zijn hulp aangeboden. U leest hier verderop meer over. Op dit moment wordt nog overlegd hoe het Pelgrimshuis ingepast kan worden.

We gaan door! Iedere zondag is de kerk open van 10.00-12.00u. Zodra we weer kunnen starten met reguliere vieringen laten we dat weten. Maar met alle aandacht voor onze ouderen en alleenstaanden is gebleken dat we gewoon gemeenschap blijven. Velen van ons kijken om naar diegenen die dat nodig hebben. Daar krijg je een warm gevoel van. Mocht U nog iemand weten of zelf hulp nodig hebben : ons telefoonnummer is 06-49392730.

Namens het locatieteam, Clara ter Berg

 

 

Herbestemming Pastorie

 

Na het vertrek van het advocatenkantoor Keijser van der Velden in maart 2019 heeft een herbestemming van de pastorie lang op zich laten wachten. Een verschil van inzicht over de bestemming van de pastorie tussen het Stefanus bestuur en het locatieteam heeft voor de nodige spanningen gezorgd. De door het bestuur geopteerde woonbestemming bleek een te duur plan duur en de realisatie van het pelgrimshuis een bron van conflict.
Recentelijk zijn het locatieteam en het Stefanus bestuur door de bemiddeling van de Hr. Spierings toch tot een overeenkomst voor de herbestemming van de pastorie gekomen.
Deze overeenkomst is op 10 april jl. ondertekend (zie foto)
De pastorie krijgt een bestemming gemengde doelen, waaronder wonen, kantoorfunctie en functie maatschappelijke voorzieningen wordt verstaan.
De benodigde investering van 250-300.000€ wordt nader onderbouwd met een begroting, welke dient als aanvraag voor de toestemming van het bisdom. Met de voorgenomen herbestemming van de pastorie hoopt het locatieteam een meer gezonde financiële situatie voor de Padua kerk te realiseren en de pastorale functie te versterken.

2020 10 apr Ondertekening Convenant Pastorie FOTO

 

Niet zien en toch gelovenHoe is het met ieder van u / jullie ? Houdt het corona nieuws jouw leven ook erg in de greep en wordt u het wachten zo langzamerhand niet wat zat? 
Ja, aan het begin van de 40 dagentijd hadden we allemaal nog geen enkel vermoeden wat ons te wachten stond. Nu is ons dagelijks leven, onze wereld in eens zo anders. Hoe nu verder, welke eerste stappen? Het is nog afwachten. We weten nog veel niet en we zullen met veel onzekerheden in volhardend vertrouwen geduldig moeten leren omgaan. Maar dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk om vol te houden.

Ik zit hier – gelukkig samen met Netty- zoals u, ook achter de gesloten deur van 
mijn huis en ik denk, hoe lang kan het nog gaan duren voor we onze kinderen 
en kleinkinderen weer in de armen mogen sluiten en we elkaar in onze kerk 
weer kunnen ontmoeten? 
Dit alles doet me vandaag met beloken Pasen, terugdenken aan de leerlingen, 
die in de zaal achter hun gesloten vensters bijeen waren na de dood van Jezus. 
Hun leven was ook op slag anders geworden, hoe het nu allemaal verder moest 
was voor hun ook een angstige vraag. Jezus kwam in een verschijning 
plotseling binnen en zei hen ter bemoediging : "Vrede zij U". 
Dat zegt Hij vandaag – zo stel ik me voor- ook tegen mij en u ; "Vrede zij jullie". 
Durven we ons aan de draagkracht van dat Gods geheim "Wees niet bang, 
want ik ben bij je "toe te vertrouwen? Niet te zien, en ons in vertrouwen vast 
te houden, dat Hij ons zal helpen. Dat we niet alleen gelaten worden. 
Of vinden we dat toch, een stap te ver - houden we ons liever vast aan onze 
eigen zekerheden, zoals Thomas die zegt : eerst zien en dan pas geloven. 
Hoe actueel ? Niet zien en toch geloven. Dat moest Thomas leren en wij 
misschien met hem. 
Niet zien en toch geloven. Die woorden doen me vandaag onwillekeurig 
denken aan die vloedgolf van saamhorigheid en hulpverlening die over ons 
land gaat, van mensen die iedere dag weer opnieuw creatief aan de slag gaan 
om te zorgen voor anderen. Dan denk ik : Ja ,Hij verschijnt nog steeds in die 
moedige en goede mensen, waarin hij ons zegt : Vrede zij U, ik ben bij jullie, Ik 
zal je sterken , ik zal je helpen. Vrede en goede moed. Kees Megens