Huis van de buurt

Leven in een buurt betekent oog hebben voor de buurt. Vanuit de parochie gaan we op bezoek bij zieken, ouderen en alleenstaanden – als zij dat op prijs stellen! Maar we hebben ook oog voor andere groepen of mensen in onze samenleving, die onze aandacht nodig hebben. Mensen die niet voluit mee kunnen doen in het gewone leven van alledag. Speciale aandacht is er voor (uitgeprocedeerde) vluchtelingen, dak- en thuislozen en cliënten van de Voedselbank. En we kijken ook verder: wij ondersteunen ook projecten in de Derde Wereld.

Maar niet alleen zorgen voor elkaar en voor de wereld waarin je leeft is belangrijk. Naast zorgdragen zijn vieren en leren net zo belangrijk. Daarvoor hebben we als vaste activitieiten ook het Leerhuis, het Paduahuis, de film in de huiskamer en in de Vasten en de Advent meditatieve bijeenkomsten