Activiteiten kalender

21 november 2018 19:30 – 21:00
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

 

Boy A. 

NB locatie: Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen.

Jack komt na vele jaren uit de gevangenis. Bijgestaan door een betrokken sociaal werker probeert hij een nieuw bestaan op te bouwen. Maar gebeurtenissen uit Jack’s verleden blijven hem achtervolgen, en wanneer de media zijn ware identiteit achterhalen begint het nieuwe leven van Jack uiteen te vallen.


22 november 2018 19:30 – 21:30
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

Spreker: dr. Nicolet Boekhoff-van der Voort, universitair docent Islamstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De koran wordt door veel moslims beschouwd als het letterlijke woord van God dat niet alleen de basis is voor het geloof in de islam, maar ook een leidraad voor alle aspecten van het leven. In vrijwel elke discussie wordt dan ook teruggegrepen op een of meerdere verzen uit de koran. In deze lezing komen drie aspecten van de koran aan bod. Voor het eerste aspect, de koran als historisch artefact, gaan we terug naar de eerste paar eeuwen van de islam. We kijken hoe de koran volgens het islamitisch bronnenmateriaal aan de profeet Muhammad geopenbaard is, en het boek geworden is tot wat we vandaag de dag tot onze beschikking hebben. Om de koran als heilig object te begrijpen, moeten we vervolgens kijken naar de centrale boodschap. Interessant is daarbij de positie van de joodse en christelijke profeten en hun heilige geschriften in de islam. Het derde aspect, de koran als heilig boek, laat niet alleen zien welke positie de koran vandaag de dag nog steeds inneemt in het leven van een moslim, maar ook hoe dat ontstaan is.


29 november 2018 19:30 – 21:30
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

Spreker: prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie, Universiteit van Tilburg.

Wij mensen zoeken waarheid, maar de waarheid in heilige boeken is van een andere orde dan de waarheid van wetenschappen. In deze lezing gaan we in op het waarheidsbegrip van heilige boeken in deze tijd en daarmee op de zeggingskracht van die boeken voor ons.


12 december 2018 10:00 – 11:30
Herhaalt maandelijks, 11 keer
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

09 januari 2019 10:00 – 11:30
Herhaalt maandelijks, 11 keer
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

20 januari 2019 12:30 – 14:00
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

 

LIKE FATHER, LIKE SON.

NB LOCATIE: DoRe gemeente, Prof. Tegoutstraat 23 Nijmegen. 

Het zoontje van een welgesteld echtpaar blijkt bij de geboorte te zijn omgewisseld met een andere baby in het ziekenhuis.

Het paar is aan hem gehecht, maar dit blijkt dus niet hún kind te zijn. 


21 januari 2019 19:30 – 21:30
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

Maria Magdalena is een van de meest onbegrepen en ongrijpbare figuren uit de Bijbel. Wie was zij? Wat deed zij?

Wat voor betekenis heeft zij toen gehad? Wat voor betekenis heeft zij nu nog?

Er bestaan heel wat verhalen over haar, gebouwd op feiten en fictie.


26 januari 2019 10:00 – 12:00
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

LOCATIE: DORE-KERK, Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen. (NB dus niet in de Dominicuskerk)

Met Passie op weg naar Pasen

Het lijdensverhaal in Bijbel en muziek

De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach blijft jong en oud ontroeren, ook mensen die weinig met het christelijk geloof zeggen te hebben. Dat komt natuurlijk door de meesterlijke muziek, maar ook doordat het lijdensverhaal dat erin wordt bezongen, zo’n diepmenselijke trekken heeft. Veel van dat verhaal herkennen wij in ons eigen leven: teleurstelling, eenzaamheid, beproeving, verraad, verdriet, maar ook overgave, troost en hoop. Het zijn gevoelens en ervaringen die ook in het televisiespektakel The Passion terugkeren.


13 februari 2019 10:00 – 11:30
Herhaalt maandelijks, 11 keer
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

17 februari 2019 12:30 – 14:00
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

PATIENCE STONE.

NB Locatie: Dagkapel Dominicuskerk, ingang Groenestraat.

Een Afghaanse man ligt in coma en wordt door zijn mooie vrouw verzorgd.

Dan begint de vrouw tegen haar man te praten: al snel leidt dit tot een lange biecht over haar jeugd, haar frustraties, haar eenzaamheid, haar dromen en haar verlangens.

Hoort hij haar?