Bezielde film: Doubt.

15 januari 2020 19:30 – 22:00
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

BEZIELDE FILM

Verantwoordelijkheid 

(Schuld & Boete)

Het gevoel verantwoordelijk te zijn voor een ongeval, misstand of misdrijf is niet zelden een belangrijke drijfveer van het menselijk handelen. De gekozen films benaderen het thema van verantwoordelijkheid vanuit meerdere perspectieven: persoonlijk, maatschappelijk, moreel, justitieel. De verschillende manieren waarop personages in de gekozen films met verantwoordelijkheid worden geconfronteerd is aanleiding tot reflectie op hoe wij als individuen en als samenleving hiermee omgaan, om zo te komen tot een diepgaander begrip van ons persoonlijk en maatschappelijk waardestelsel. 

Doubt. VS 2008, regie John Patrick Shanley)

Woensdag 15januari 2020 in Dominicuskerk om 19:30; 

vrijwillige bijdrage

New York, 1964. Op een katholieke school verdenkt de dominantezuster Aloysius Beauvier (Meryl Streep) priester Brendan Flynn (Philip Seymour Hoffman) van kindermisbruik. Op nietsontziende wijze tracht de moeder-overste haar gelijk te bewijzen, daarbij de priester al bij voorbaat veroordelend. Uiteindelijk komt de waarheid aan het licht.