THEMAVIERING

12 februari 2020 10:00 – 11:30
Herhaalt elke 5 weeks, tot 13 Feb 2020
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

THEMAVIERINGEN

De themavieringen hebben een meer persoonlijke invulling dan de zondagsviering. De thema’s worden gekozen en uitgewerkt door de deelnemers, en kunnen zeer divers zijn; van actueel tot meer spiritueel. 

Bijvoorbeeld: “Oud worden, oud zijn…”, “Wat doen we als we bidden…”, “Barmhartigheid, heb elkander lief”.

Er is een vaste groep voorgangers, die ieder vanuit hun eigen ervaring en inleving inhoud kan geven aan het gekozen thema.

Na de viering drinken we gezamenlijk een kopje koffie en praten na over de viering.

Data

woensdag 11 september 2019, woensdag 9 oktober 2019, woensdag 13 november 2019, woensdag 11 december 2019. 

Woensdag 8 januari 2020, woensdag 12 februari 2020, woensdag 11 maart 2020, woensdag 1 april 2020, woensdag 13 mei 2020, woensdag 10 juni 2020

 Tijd:                  0 uur – 11.30 uur

 Plaats:              Dagkapel van de Effata-Dominicuskerk

Begeleiding:    Anton van der Meer