GELOVEN IN DEZE TIJD.

10 december 2019 19:30 – 21:00
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

GELOVEN IN DEZE TIJD

Antonius van Padua en Effata/Dominicuskerk  organiseren dit najaar een viertal bijeenkomsten rond  ‘geloven in deze tijd’.

Gekozen is voor het thema ‘Wat dient zich aan?’.

Iedere dag dienen zich nieuwe, vaak onverwachte zaken aan. We denken dat er in een leven steeds nieuwe dingen op ieders pad komen: liefde, ziekte, kinderen, onverwachte ontmoetingen, onverwachte 

opgaven.Gaan we die uit de weg (omdat ze niet passen in ons frame, in onze opvattingen, in ons gedachtenpatroon), of geven wij deze kansen, mogelijkheden? Ook als we wellicht denken dat zoiets voor ons een lastige of moeizame uitdaging gaan vormen?

 

De roepstem horen; denk aan de profeten die eerst allemaal proberen aan die roepstem geen gehoor te geven (Jonas), vervolgens toch op weg gaan. Hoe zit dat bij ons?

Denk aan het meisje uit Zweden die protesteert tegen laksheid van volwassenen die te weinig ondernemen tegen opwarming van de aarde. Een pianist die in Aleppo zich geroepen voelt om ondanks alles toch op straat muziek te maken om kracht te geven aan zijn medebewoners.

We gaan 4 avonden organiseren waarop dit thema wordt uitgediept en waarop we zeker ook gaan kijken hoe we vanuit ons geloof, de Bijbelse verhalen en de traditie daaraan een perspectief kunnen verbinden.

Doelgroep: mensen uit onze geloofsgemeenschappen, alle parochianen

                    van Stefanus, de leden van DoRe en de Boskapel en vooral ook randkerkelijken.

Data:           dinsdag 24 september 2019 van 19.30 uur – 21.00 uur

                     bij Antinius van Paduakerk, parochiecentrum.

                    dinsdag 22 oktober 2019 van 19.30 uur – 21.00 uur bij Effata, dagkapel.

                    dinsdag 26 november 2019 van 19.30 uur – 21.00 uur

                    bij Antonius van Paduakerk,parochiecentrum.

                    dinsdag 10 december 2019 van 19.30 uur – 21.00 uur bij Effata, dagkapel.

Plaats:        zie hierboven.

Verdere informatie bij Rob van Woerkom robvanwoerkom.1@kpnmail.nl ; tel. 024-3002979 of na de zondagse vieringen bij  Effata/Dominicuskeerk of Antonius van Padua kerk.