Leerhuis: Lezing over de Katharen.

13 januari 2020 19:30 – 21:30
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

Lezing over de Katharen

U kent waarschijnlijk wel de betekenis van het woord 'ketter'. Juist ja, een geloofsafvallige.

Het woordenboek van Van Dale geeft een mooiere omschrijving: “een gedoopt christen die bewust en hardnekkig leerstukken of enig leerstuk van de Kerk verwerpt”.

Dan zult u ook wel weten dat het woord 'ketter' afkomstig is van het woord 'katharen'.

De katharen speelden een rol in de Katholieke Kerk in de middeleeuwen (12e en 13e eeuw) voornamelijk in het zuiden van Frankrijk. Vanwege hun afwijkende meningen werden zij door zowel de paus als ook door de Franse koning hevig vervolgd, en eindigden velen na martelingen op de brandstapel.

Op de oorsprong van de katharen, hun beginselen en de vervolgingen zal in een lezing met een PowerPointpresentatie verder worden ingegaan.

Plaats:      Dagkapel Dominicuskerk

Inleider:   Willem Pelser