LUNCH MET INSPIRATIE.

19 november 2019 12:00 – 14:00
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

LUNCHEN MET INSPIRATIE

EEN paar keer per jaar ontmoeten we elkaar rondom een gezellige lunch in de kerk, voorafgegaan door een korte, inspirerende lezing. Iedereen is van harte welkom.

Een handje mee helpen is nooit weg!

Graag van tevoren  aanmelden met het oog op de inkopen. Dat kan in de DoRe kerk via de intekenlijst op de leestafel na de zondagse dienst, of bij Carin Hormann (telefoon: 0412-857780).

N.B. Plaats:      DoRe kerk. PROF. REGOUTSTRAAT 23, NIJMEGEN.   N.B. 

Data:         di 19-11-2019, di 21-01-2020 (Dominicuskerk), di 24-03-2020.

Tijd:          12.00 – 14.00 uur.

 

Lunch dinsdag 19 november 2019

Tijdens deze lunch zal John Kraan een lezing houden onder de titel:

                         “Wie schrijft, die blijft”

Dat zou een fantastische belofte zijn aan deelnemers van een schrijfgroep voor asielzoekers. Helaas gold dit niet voor iedereen in de schrijfgroep die ik in Haarlem had.

Werken met asielzoekers is rijkdom. Door hun geestelijke bagage hebben zij al op jonge leeftijd grote levenswijsheid, kunnen de meesten van hen goed relativeren en zijn velen van hen positief ingesteld, ook al is hun vlucht van huis en haard natuurlijk een keihard menselijk drama. Datzelfde geldt ook voor (ex-)daklozen in mijn andere schrijfgroep daar. In bibliotheek Mariënburg in Nijmegen heb ik nu een schrijfgroep voor mensen uit het buitenland met verschillende achtergrond. Bij de lunch wil ik u graag iets vertellen over deze mensen en over het werken met hen. Daarnaast wil ik u heel bijzondere en soms heel persoonlijke teksten laten zien en er met u over van gedachten wisselen.