Bezinning rond de grote feestdagen: Pinksteren.

19 mei 2021 14:00 – 15:30
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

BEZINNING ROND DE GROTE FEESTDAGEN (RECOLLECTIE)

Het woord ‘recollectie’ moeten we nogal eens uitleggen. Onbekend maakt onbemind, dus leg ik het graag uit. ‘Re’ is simpel, het is Frans voor ‘opnieuw’ of ‘herhaald’. ‘Collectie’ staat voor verzameling. Een recollectie is een ontmoeting van gelovige mensen die de verzameling van hun persoonlijke ervaringen en beleving van de grote kerkelijke feesten opnieuw willen ervaren. Je zou kunnen zeggen actualiseren. Wat je voorheen deed en beleefde met Pasen, Kerstmis, Pinksteren Hemelvaart doe je nu in deze tijd mogelijk anders. We delen op de recollectie-bijeenkomsten die ervaringen met elkaar aan de hand van een inleiding, een toelichting en uitwisseling. Ook is er ruimte voor meditatie in stilte. 

Vervolgens delen we onze bevindingen met elkaar. Daarna drinken we samen thee/koffie en sluiten de middag af met een passende gedachte en/of gebed.

Datum:      dinsdag 8 december 2020 (recollectie Kerstmis)

woensdag 31 maart 2021 (recollectie Pasen)            

woensdag 19 mei 2021 (recollectie Pinksteren)          

Tijd:           14.00 uur - 15.30 uur

Plaats:       Huiskamer van het parochiecentrum van Effata

Begeleiding: René Klaassen en Maria Voss