JAARPROGRAMMA ZIELZIN: ONBEKENDE RELIGIES UIT INDIA.

26 juni 2021 10:00 – 12:00
Locatie: Effata - Dominicuskerk, Professor Molkenboerstraat 7, Nijmegen

Onbekende religies uit india

Drie zaterdagmorgens over oude wijsheid tradities uit India

 Plaats van samenkomst: DoRe kerkgebouw, Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen.

Als het gaat over religie in India, denkt iedereen waarschijnlijk meteen aan het hindoeïsme en het boeddhisme. Over die twee religies weten wij allemaal wel iets. Maar India is rijk aan religieuze tradities. In het tweede leerhuis van 2021 maken wij kennis met drie minder bekende religieuze tradities uit India. Wij horen iets over het ontstaan en de geschiedenis van die religies, over hun opvattingen en praktijken, hun feesten en rituelen en hun rol in de samenleving. De eerste bijeenkomst is gewijd aan het jaïnisme, ontstaan in dezelfde tijd als het boeddhisme en op vele punten daaraan verwant. Het jaïnisme kent een uitzonder-lijk groot respect voor alle levende wezens. In de tweede bijeenkomst wordt het sikhisme voorgesteld, rond 1500 ontstaan door het optreden van een goeroe. Zijn wijsheid en die van zijn negen opvolgers zijn opgetekend in het heilige boek van de sikhs, dat in de Gouden Tempel van Amritsar wordt gekoesterd als een levende goeroe. De derde bijeenkomst is gewijd aan het zoroastrisme, ook wel mazdeïsme genoemd, in een ver verleden ontstaan in Perzië door het optreden van de profeet Zarathustra (of Zoroaster). De meeste aanhangers wonen momenteel echter in India, waar zij, naar hun herkomst uit Perzië, Parsi genoemd worden. 

De drie zaterdagmorgens over onbekende religies uit India vinden plaats op 24 april, 29 mei en 26 juni 2021, telkens van 10 tot 12 uur in het DoRe-kerkgebouw.

Deelname per bijeenkomst € 7,00, voor studenten € 5,00.

Vooraf aanmelden is, in verband met de coronamaatregelen, verplicht. 

Dat kan via het mailadres aanmelding@dorenijmegen.nl.

Betaling van de deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van ‘Cursus Relig