In de Maria Geboorte vinden allerlei activiteiten plaats. Vanwege de Corona situatie kunnen veel dingen momenteel echter niet doorgaan. Kijk verder op onderstaande pagina's voor meer informatie per doelgroep.

Kinderen: Mary Kids Club

Tieners: Teenertime

Studenten: KSN 

Groeien in geloof: Alphacursus en Faithtime

Bezoekgroep

Bovenstaande is zeker niet alles. Vraag gerust verder via mail, telefoon of door bij een van de vieringen iemand aan te schieten!

 

Dit jaar wordt kerst vieren anders: Geen familie bezoeken, geen kerstviering op het werk of bij de club, geen kerkgang. Dat is geen fijn vooruitzicht.


En toch - kerst is hetzelfde, God komt in deze wereld. Ook dit jaar, zoals de wereld nu is.
Laten we ons samen voorbereiden op dit grote feest, Hem uit te nodigen in ons leven.
Met een gebedsuur op Zondag 13 dec. 2020 van 15 tot 16 uur, waarbij u in de kerk of via de livestream thuis mee kunt vieren.

Jezus zegt : “Wie mij volgt dwaalt niet rond in duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.”
Daarop vertrouwen wij.

Gezien de actuele Covid-regels is voor deelname in de kerk een aanmelding nodig. Aanmelden klik hier.

Meevieren via de livestream klik hier

TeenerTime

Voor de tieners organiseren we  maandelijks TeenerTime! Zit jij al op de middelbare school en ben je nog geen 18 jaar? Dan ben jij van harte welkom bij TeenerTime!

Kinderen op het balkon bij ingang parochiecentrum

Geloven doe je nooit alleen. Daarom is het belangrijk dat kinderen leeftijdgenootjes ontmoeten met wie zij samen kunnen groeien in geloof. Dit kan binnen de Mary Kids Club. We hopen dat de kerstbijeenkomst op 18 december door kan gaan!

alpha cursus

KSN (Katholieke Studenten Nijmegen), voorheen LIFT geheten, is een vereniging voor katholieke studenten en andere jongeren tussen de 18 en 30 met behoefte aan gezelligheid én geloofsverdieping. We hebben een mooie reeks aan activiteiten, waaronder Kringavond, Collegetour en Mis & Diner. Kijk voor meer informatie op www.katholiekestudentennijmegen.nl.

We leven in een vreemde tijd. Het coronavirus heeft ertoe geleid dat we in maart 2020 in een ‘lockdown’ zaten. Het is een plotselinge verandering, waar niemand de tijd voor heeft gehad om zich voor te bereiden. Een eenvoudig virus, dat zich gemakkelijk verspreidt, heeft het sociale leven in Nederland en vele andere landen heel abrupt en radicaal veranderd. Van de een op andere dag is alles ‘steriel’ geworden. We mochten geen fysiek contact meer met andere mensen. Mensen die in een ander huis woonden, ongeacht of het familie, vrienden, of onbekenden zijn, mochten we niet meer de handen schudden. Afstand houden, dat mocht en vooral regelmatig je handen wassen. Recentelijk werd sterk aanbevolen mondkapjes te dragen, op sommige plaatsen is het verplicht.


In de liturgie van de Katholieke kerk wordt de mogelijkheid geboden ons voor te bereiden op grote feesten. Op deze feesten vieren we dat de geschiedenis van de wereld is veranderd. Het kerkelijke jaar begin met de voorbereiding op Kerstmis, die we Advent noemen. Gedurende ongeveer vier weken bereiden we ons


voor op de komst van Gods Zoon: Jezus Christus. Of beter gezegd, het is een drievoudige van Jezus: zijn geboorte, meer dan 2000 jaar geleden, de komst van Jezus in ons dagelijks leven, in het bijzonder als we eucharistie vieren en de wederkomst van de Mensenzoon.
Het eind van het kerkelijk jaar, Christus Koning, legt de nadruk op de wederkomst van de Mensenzoon, die ons oproept tot waakzaamheid. Dat we de Mensenzoon mogen verwachten is begonnen met zijn geboorte. Op de plaats waar Maria en Josef wonen bereiden zij zich voor op de komst van Gods Zoon, maar hun plannen worden doorkruist door een wereldse heerser, die een volkstelling houdt. Geheel onverwacht moeten zijn hun vertrouwde omgeving verlaten, net als vele andere mensen. Zij gaan op weg en God gaat met hen mee.


Jezus wordt door de voorzienigheid geboren in een eenvoudige stal. Zonder klagen aanvaarden Maria en Josef deze situatie. Zo is God, Hij grijpt niet in, maar verandert de geschiedenis door onder ons te wonen en de omstandigheden te aanvaarden. God laat de mens vrij in te gaan op zijn uitnodiging, maar niet iedereen ziet en gelooft dit. Het waren de herders en de wijzen die geloofden; zij kwamen zien en aanbaden het Kind.
In hoeverre zien wij, dat God in ons leven aanwezig is? Gods aanwezigheid gaat ons denken en onze verwachtingen te boven, we kunnen het niet begrijpen, maar wel omschrijven. Het is een mysterie wat je met respect nadert. Een van de grote mysteries is Gods almacht. Voor ons mensen klinkt het tegenstrijdig, God is almachtig, maar Hij komt tot ons in de kwetsbaarheid van een Kind. Het Kind is geen Superman, die door buitengewone krachten de wereld verandert, maar Gods mens geworden liefde, liggend in een kribbe. Wie Gods liefde toelaat, verandert, dat zien we aan de herders en de wijzen en we zien het in hen die zich openen voor Gods aanwezigheid in hun leven.


Op een afgelegen plaats, in het holst van de nacht wordt Gods Zoon geboren, voor de wereld ongemerkt. De ‘nacht’ mogen we ook geestelijk zien. Johannes van het Kruis onderscheidt twee nachten, die van de zinnen en die van het geloof. De nacht van de zinnen wil zeggen dat we God niet meer ervaren zoals voorheen. Er is een verandering in ons gebeurd doordat God ons aangeraakt heeft. We verlangen naar Hem, maar weten niet waar Hij te vinden is. De nacht van het geloof is de moeite die het ons kost om in God te geloven. Alle zekerheid die we hebben om in God te geloven, lijkt weg te vallen. De vaste grond, die het geloof ons biedt, lijkt nu drijfzand.


De Advent is voor ons een gelegenheid tot voorbereiding op de komst van Jezus. We zouden dat kunnen doen samen met Maria en Josef. Wat hebben zij doorgemaakt, hoe was het voor hen te blijven geloven in Gods belofte In alle veranderingen die zij hebben meegemaakt, bleven zij trouw aan God.


Bij de Advent hoort een Adventskrans met 4 kaarsen, vier zondagen luisteren we naar Gods Woord ter voorbereiding op Kerstmis. We mogen ons voorbereiden op het ontvangen van Gods liefde, die ons leven geleidelijk verandert, het maakt ons bewust wat het betekent dat we Gods kind zijn.

Kapelaan Juan van Eijk

“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan” zo luidt het gezegde en dit geldt ook voor parochiepriesters.


Misschien had u al een vermoeden dat de komst van pastor Juan van Eijk de ruimte vrij maakt voor het vertrek van anderen. Zowel pastor Cornelius Happel als pastor Harm Eskes hebben ons verlaten en een nieuwe benoeming gekregen.

Beste mede-parochianen,

Allemaal missen we de zondagse mis, de ontmoeting met Christus en met elkaar. Dat is ook het geval voor onze kinderen. Geen clubjes, communievoorbereiding, kinderwoorddienst, spelen op het kerkplein…

Nu het school- en studiejaar weer gestart is, beginnen de activiteiten voor geloofseducatie en verdieping ook weer bij onze Maria Geboortekerk. Wij hebben voor verschillende leeftijdscategorieën ontmoetingsmomenten en activiteiten. Zie hieronder voor het overzicht. Nog niet alles is bekend, hou de agenda dus in de gaten.