Op zaterdag 29 mei zijn locatieteam en pastoraal kernteam samengekomen om de volgende stap uit te werken rond parochievernieuwing. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de verschillende inleidingen en wat in de kleine groepen besproken is, in afgelopen weken. Eén van de mensen die dit proces leidt in de parochie in Wageningen heeft ons geholpen om dit uit te gaan werken tot een strategie: welke stappen kunnen we nu zetten, wat hoort in de verdere toekomst, wat is daarvoor nodig etc. 

We starten vanuit het bewustzijn dat er al vele jaren met steeds nieuwe impulsen gewerkt is aan een levendige en gastvrije kerkgemeenschap waar met jong en oud gevierd wordt. Toch denken we dat een volgende stap mogelijk is: het is steeds nodig ons te laten vernieuwen. De stappen die we daarvoor gaan zetten, worden uitgewerkt en in komende maanden komen we daar zeker op terug. Een eerste stap is hoe dan ook te bidden voor onze parochiegemeenschap: we ontvangen uit Gods hand!