In het Nieuwe Testament vinden wij de uitdrukking ‘Met de Heilige Geest gedoopt worden’ zes keer. Deze profetie wordt vier keer door Johannes de Doper gebruikt (Mat. 3,11; Mc. 1,8; Lc. 3,16; Joh. 1,33), één keer door Petrus in herinnering geroepen (Hand. 11,16) en één keer uit de mond van Jezus zelf. De wortels van deze belofte vinden we in het Oude Testament: God stort zijn Geest uit over alle mensen. Het voert voor dit artikeltje te ver hier dieper op in te gaan.

Paus Benedictus heeft op 11 mei 2008 iedereen uitgenodigd om ‘de schoonheid van ons doopsel in de Heilige Geest te ontdekken’. In de Kerk van de eerste eeuwen was het normaal dat met de Heilige Geest gedoopt worden samen viel met het werkelijk ontvangen van het doopsel. Het waren immers volwassenen die zich gedurende drie jaar voorbereid hadden om het sacrament van het Doopsel te ontvangen. 

Als zij in de Paasnacht werden gedoopt wisten zij dat zij een ander mens werden. Voordat zij werden gedoopt, wezen zij in de richting van de ondergaande zon, de duivel af. (Wij doen dat nog steeds in de Paaswake met de woorden ‘Verzaakt u aan de satan? En aan al zijn werken? En aan zijn verleiding?) In de richting van de opgaande zon, het licht van de verrijzenis van Jezus Christus, beleden zij het ‘geloof’ wat wij kennen als het credo. Het was voor hen dus een definitief toekeren naar God, in zijn richting gaan.


De volwassenen verzamelden zich bij de grote doopvont. Het water, waarin zij drie keer ondergedompeld werden, betekent het oude leven afleggen en een nieuwe mens worden. Daarom werden zij ook met een witte albe bekleed.


Het is voor de meeste mensen van tegenwoordig anders, omdat wij als kind kort na onze geboorte gedoopt zijn, en op latere leeftijd, rond 12 jaar, gevormd. Wij mogen geloven dat God zijn genade aan ons schenkt door de sacramenten, sterker nog, God woont in ons door de sacramenten. Om met de Heilige Geest gedoopt te worden is het nodig dat wij ‘de deksel’ van de put waar Gods genade in zit openen. Aan de ene kant is dat ons werk. Het belijden van onze zonden in het sacrament van de biecht kan een ervaring geven van met de Heilige Geest gedoopt te worden. Wij hebben dit niet in de hand, niet wij bepalen, maar God. Wij mogen verlangen en alles in het werk stellen, maar kunnen God niet afdwingen. De andere manier om met de Heilige Geest gedoopt te worden is van ‘buiten’ af. Een van de mogelijkheden is het volgen van een cursus van zeven weken. Ik heb deze cursus eind jaren 90 een keer gevolgd en een paar keer gegeven in de vorige parochie.


Een heel bijzondere ervaring van met de Heilige Geest gedoopt te worden heb ik ervaren tijdens een genezingsretraite. De eerste dagen kregen wij de opdracht om een gebed van overgave te schrijven. Deze zouden wij uitspreken als er voor ieder persoonlijk onder handoplegging gebeden werd. Het was de eerste keer dat ik mocht ‘rusten in de Geest’. Het was een hele bijzondere ervaring van overspoeld te worden door Gods genade. Ik had een verlangen de Bijbel te lezen, de sacramenten te ontvangen, me in te zetten voor mijn naasten. Ik ontdekte de charisma’s en dat er nog veel meer te ontdekken was om in eenheid met Christus te leven en te doen wat Hij vraagt: me in volle overgave laten leiden door de Heilige Geest.

Kapelaan Juan van Eijk