In de veertigdagentijd hebben we ons voorbereid op Pasen, de verrijzenis van Christus. Gedurende 40 dagen hebben we ons toegelegd op bidden, vasten en aalmoezen geven. Door onze inspanningen hebben we ons geopend voor Christus, om met Hem te mogen delen in de verrijzenis.

De Paastijd is eveneens een periode van voorbereiding, maar dan op Pinksteren. Maar naar ik vermoed zullen niet veel mensen zich gedurende 50 dagen voorbereiden om met de Heilige Geest vervuld te worden. De mensen die mij wat beter kennen, weten dan ook dat de Heilige Geest een belangrijke plaats heeft in mijn leven. De Heilige Geest leidt de Kerk al meer dan 2000 jaar. Hij deelt zijn gaven zevenvoud, schenkt zichzelf en geeft ons charisma’s.

Ter voorbereiding op het Tweede Vaticaans concilie heeft paus Johannes XXIII alle gelovigen opgeroepen het volgende gebed te bidden:

"Laat het Pinksterwonder in onze tijd opnieuw werkelijkheid worden en geef Uw Kerk, dat zij volhardend met Maria, de Moeder van Jezus, in eensgezind en vurig gebed en onder Petrus' leiding, het rijk van de goddelijke Verlosser moge uitbreiden, het rijk van waarheid en gerechtigheid, het rijk van liefde en vrede. Amen."

(Paus Johannes XXIII, Humanae Salutis, nr. 23)

Als we terugkijken naar wat het Tweede Vaticaans Concilie ons gebracht heeft, dan kunnen we zeggen dat de Heilige Geest op krachtige wijze de Kerk heeft vernieuwd. Aggiornamento, ofwel het bij de tijd brengen van het geloof en resourcement, het teruggaan naar de bronnen van het geloof, hebben hieraan een belangrijke bijdrage verleend. In de Kerk van de eerste eeuwen was veel meer openheid voor charisma’s en de werking van de Heilige Geest in de Kerk.

Het is mijn verlangen dat de Heilige Geest overvloedig mag neerdalen over onze gemeenschap en dat het wonder van Pinksteren aan ons geschiedt. We kunnen hier samen voor bidden. Als we verlangen dat de Heilige Geest over onze kerkgemeenschap komt, is het noodzakelijk dat ieder persoonlijk openstaat om de Heilige Geest te ontvangen. Met andere woorden: het zou goed zijn als iedereen zich openstelt om ‘met de Heilige Geest’ gedoopt te worden. Nog sterker gezegd, het zou goed zijn als iedereen bereid is om God de controle te geven: “Heer Jezus Christus, ik geef u de controle over mijn leven, U mag met mij doen wat U wilt. Schenk mij uw genade om met Maria te kunnen zeggen: ‘Mij geschiedde naar uw woord’ ”.

Om de voorbereiding wat concreter te maken, nodig ik de mensen, die dat willen, uit voor een cursus van 7 weken. Op weg naar Pinksteren zal ik de homilie wijden aan onderwerpen die verbonden zijn met de Heilige Geest. Daarnaast kunnen de mensen die dat willen zich persoonlijk voorbereiden. In de kerk liggen meditatieboekjes (hier te downloaden) met Bijbelteksten die betrekking hebben op de Heilige Geest. Wie dit boekje meeneemt kan dagelijks tijd vrijmaken om deze Bijbelteksten te overwegen. Hoe je dit het beste kunt doen wordt in het meditatieboekje uitgelegd.

Met jullie wil ik op weg gaan om de wonderen van de Heer in de wereld zichtbaar te maken. Dan laten we zien dat Gods Rijk zich midden onder ons bevindt.

Kapelaan Juan van Eijk

Vorige artikel

Terug naar welkompagina