Op zaterdag 29 mei jl. zijn wij met het locatieteam en het kernteam pastoraat bijeen gekomen om een visiedocument voor parochievernieuwing in de Maria Geboortekerk op te zetten. Het was een heel inspirerende dag onder leiding van Hadewijch Klaassen (senior trainer & consultant).

Hieraan voorafgaand hebben wij op 10 mei (de laatste bijeenkomst) hiervoor een begin gemaakt. Wij hebben toen gesproken over de 10 waarden en de visie. De 10 waarden gaan over zaken die belangrijk zijn voor parochievernieuwing. Het wil helpen om inzicht te krijgen waaraan we zouden kunnen werken. Van te voren hadden een aantal mensen deze waardenlijst ingevuld, anderen hadden hierover nagedacht. Deze waarden dienden als uitgangspunt om over onze ‘droom’ voor de Maria Geboortekerk te spreken. Waar willen wij als geloofsgemeenschap over 10 jaar staan? Dit is de stip op de horizon. Een aantal kernwoorden kwam naar voren: betekenisvolle gemeenschap, gastvrijheid, leerlingen zijn (dit is een vertaling van het woord discipelschap), naar buiten gericht, familiegevoel, elkaar versterken en zorgdragen voor de ander.

Op de ‘heidag’ hebben wij deze kernwoorden gebruikt om te komen tot een visiestatement. Dit statement zou een korte pakkende zin moeten zijn, die iedereen kan onthouden en die onze droom in herinnering brengt. Om de droom te realiseren wil je mensen in beweging zetten. James Mallon noemt het in zijn boek de ‘sleutelfiguren’ of in het Engels ‘key actors’. Het kunnen jongeren, tieners en gezinnen zijn, of mensen die naar de aanbidding komen. Deze actoren wil je in beweging brengen om bijvoorbeeld een ‘gastvrije’ parochie te zijn. Het is een omgekeerde manier van denken, want gastvrijheid is niet alleen afhankelijk zijn van de welkomstgroep, want iedereen zou oog en oor moeten hebben voor de naaste. Gastvrijheid gaat om een betekenisvolle gemeenschap te zijn. Een gemeenschap die elkaar draagt en kent, positief naar elkaar toe betrokken is, elkaar bemoedigt, troost en opbouwt.

Om mensen in beweging te zetten, maak je gebruik van ‘strategieën’. Het zijn middelen, die parochianen op weg zetten om ‘anders’ te denken. Bijvoorbeeld door communicatie via allerlei kanalen, zoals de website, weekendbrief. Maar je kunt ook denken aan folders met informatie over onze kerk, een Alpha cursus en nog veel meer.

Parochievernieuwing wil parochianen aanzetten om meer te denken vanuit gemeenschap zijn waaraan iedereen een bijdrage kan leveren. Wij mogen elkaar helpen ontdekken wat onze talenten en charisma’s zijn, die wij van de Heer ontvangen hebben om dienstbaar te zijn aan zijn Rijk. De Maria Geboortekerk maakt deel uit van de H. Stefanusparochie van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Binnen dit geheel zijn wij dienstbaar. Laten wij samenwerken aan vernieuwing van onze parochie, een parochie van mensen waaraan te zien is, dat zij leven vanuit het geloof in de verrijzenis van Jezus Christus. 

Vorige artikel

Terug naar welkompagina