Vervolg over “10 waarden” aan de hand van het boek ‘Als God renoveert’ van James Mallon.

‘Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen’ (Mt. 25,35), is een verrassend woord van Jezus. Het brengt tot uitdrukking wat gastvrijheid is. ‘Vreemdeling zijn’ en je opgenomen voelen, wil zeggen, ziet de ander jou staan of hoort de ander jou, ongeacht wie je bent: Nederlander, buitenlander, oud, jong, goed of eenvoudig gekleed, verzorgd of minder verzorgd.

In de Maria Geboortekerk is er een welkomstteam, dat bij de ingang van de kerk staat om mensen te ontvangen. Het is sinds de corona heel praktisch om te zien of mensen zich voor de viering hebben aangemeld. Als ze niet aangemeld zijn en er is nog plaats, dan kunnen hun namen opgeschreven worden. Het registreren was nodig voor het geval er een coronamelding zou zijn. Als iemand, die in de kerk geweest is, corona heeft, moeten we de mensen die ook aanwezig waren hierover informeren. Gelukkig is het niet vaak gebeurd en worden de corona maatregelen steeds soepeler. We kunnen ons nu veel meer richten op gastvrijheid.

Het ontvangen van de mensen bij de ingang van de kerk is een van de aspecten van gastvrijheid. Net als met ‘voorrang geven aan het weekend’, betreft het de hele gemeenschap. Des te meer geldt dit voor gastvrijheid. Hoe ontvangen wij ‘vreemden’ ofwel mensen die we niet kennen? Lachen we vriendelijk naar hen? Zijn we bereid om naar hen toe te gaan? Hebben we oog voor hen die ‘alleen’ zijn of gaan we bij voorkeur naar bekenden?

Gastvrijheid gaat ook over wat wij als gemeenschap kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld een crèche voor kinderen die te klein zijn, of te onrustig in de eucharistieviering. Helaas kunnen we nog niet elke zondag crèche aanbieden, omdat er te weinig mensen zijn die hulp bieden. Als je wilt meehelpen draag je een beetje bij aan een gastvrije parochie. Het gaat ook over de kinderwoorddienst, die we elke zondag hebben, behalve als er een gezinsviering is.

Wat te denken over een informatiefolder van de Maria Geboortekerk met allerlei informatie over wat onze gemeenschap te bieden heeft, of de website? Een ander belangrijk aspect is hoe schoon en opgeruimd de kerk is. Liggen er boekjes in de banken, zijn de vloer, het portaal en het kerkplein schoon? Hoe staat het met de kaarsen, zijn er toiletten? Gastvrijheid gaat ook over de bereikbaarheid van de parochie, als iemand aan de deur komt of telefonisch contact zoekt. We hebben de mogelijkheid dat mensen thuis de viering via de livestream kunnen volgen, maar niet voor elke viering hebben we iemand die de camera bedient.

Het moge duidelijk zijn, dat gastvrijheid een houding is van iedereen die naar de kerk toekomt, iedereen kan een bijdrage leveren. Iedereen kan ervoor zorgen, dat ongeacht wie in de kerk komt, deze persoon zich welkom voelt.

Vorige artikel

Terug naar welkompagina