Het is mooi dat we weer Pasen kunnen vieren, zoals vóór de Corona, met de vieringen in de kerk zonder beperkingen.

Met Pasen vieren we het nieuwe leven. We vieren dat we verlost zijn, het kwaad is overwonnen. Het gaat om de overgang van de duisternis van het graf naar het licht, van haat naar liefde, van onrecht naar menselijkheid, van dood naar leven. Jezus haalt ons weg bij de zonde, Hij geeft verlossing, een prachtig geschenk, nieuw geestelijk leven.
Aan ons de vraag of we die verlossing ook ervaren? Of de mensen om ons heen aan ons kunnen zien dat we Pasen vieren: dat we verlost zijn?

Het zou een gemiste kans zijn als onze omgeving aan niets kan merken dat we Christen zijn. Het vraagt moed en vertrouwen om ons geloof te vernieuwen. Om onze uitingen van geloof te vernieuwen. Pasen is de uitnodiging om een vitaler geloof te beleven.

Het zou mooi zijn als we in heel de Maria Geboortekerk die vitaliteit mogen ervaren. Dat ook nieuwe parochianen zich in onze gemeenschap thuis weten. Dat kan als we de ander zien staan en betrekken bij ons geloof wat we met elkaar delen en vieren.

Getuigen van de verlossing die we vieren met Pasen. Dat gaat ons eigen geloof versterken en vernieuwen. De leerlingen, en de vrouwen als eerste, vertellen van de verrijzenis, als wij dat ook doen wordt het voor iedereen een betekenisvol Pasen.

pastor Jeroen Miltenburg

Vorige artikel

Terug naar welkompagina