Afgelopen zondag, 16 januari, hebben tien communicanten zich tijdens de eucharistieviering voorgesteld aan de parochianen. Een van de accenten van de viering was dat aan het begin ervan de ouders herinnerd werden aan de belofte die zij bij de doop van hun kind gedaan hadden, nl. dat zij hun kinderen gelovig willen opvoeden. De ouders hebben een belangrijke rol in de geloofsopvoeding en daarnaast wil ook de geloofsgemeenschap haar bijdrage leveren en dat hebben zij aan het begin van de viering beloofd. Het geloof in God groeit geleidelijk. We hebben elkaar nodig om te groeien in geloof. De geloofsgemeenschap helpt ook mee, door middel van de bijeenkomsten ter voorbereiding op de Eerste H. Communie.

De ideale voorbereiding is aandacht voor catechese, het vieren van het geloof en het dienen van de naasten. De kern van het geloof is dat God ons daarin laat groeien en ons heiligt. In de mate dat wij meewerken met zijn genade zullen we steeds meer het beeld en gelijkenis van God zichtbaar maken.

De communicanten komen een aantal keren samen in de pastorie om het geloof te leren. De ouders op hun beurt helpen in het welslagen door het goede voorbeeld dat zij geven. We gaan ervan uit dat zij met hun kind of kinderen op zondag naar de kerk komen en dat zij hun kind thuis helpen met het maken van de opdrachten in de communiemap. Het kenmerk van ons geloof is dat we altijd leerling van Jezus blijven. Of we nu veel van het geloof weten of pas het geloof ontdekt hebben. Elke dag leren we bij.

Het geloof is een geschenk en het grootste geschenk is Jezus zelf. Hij geeft zichzelf aan ons, onder de gedaante van het brood, dat zijn lichaam (en bloed) is, en het Woord, de Bijbel. Hij schenkt zichzelf in de gemeenschap en haar bedienaar. De eucharistieviering is de bron en het hoogtepunt van het christelijke leven. Deelnemen aan de eucharistie, waarin we ons mogen voeden met Jezus zelf, doet ons groeien in geloof in Hem. Het is als een cadeau dat we uit mogen pakken om te ontdekken wat erin zit en wat we ermee kunnen doen.

De communicanten bereiden zich voor op het ontvangen van Gods grootste geschenk: de eucharistie waarin zij Jezus Christus ontvangen. Dat is heel bijzonder. De kinderen hebben zich gepresenteerd aan de geloofsgemeenschap of beter gezegd, zij hebben zich gepresenteerd aan de Heer. Het is een stap in het geloof, die staat in het verlengde van hun doopsel en dat door het vormsel wordt voltooid. Het grootste geschenk dat wij God kunnen geven is onszelf door te doen wat God van ieder van ons wil.

kapelaan Juan van Eijk

Vorige artikel

Terug naar welkompagina