Christmascarolls Padua-Kerkkoor

zondag, 16 december 2018 16:00 – 16:45
Locatie: Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96, nijmegen

KERST-INN in de Antonius van Paduakerk

Sterrenstralen

op     zondag 16 december   wordt de Kerst-inn  om 16.00 uur afgesloten met een concert van het Paduakerstkoor dat de traditionele Christmascarolls zal zingen,   afgewisseld met samenzang.

We sluiten de Kerst-Inn af met Glühwein en kerststol in ons kerstcafé.

U bent van Harte Welkom

Info:www.avpnijmegen.nl    en facebook:  Antonius van PaduaparochieIMG 3477