Blog

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen… Wanneer je daar uitleg over zoekt staat er:

Wanneer iemand zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, bedoelt deze persoon eigenlijk dat iets absoluut nooit zal gebeuren; er zijn namelijk vaste regels over wanneer deze twee feestdagen plaatsvinden.

Duidelijk zou je denken. Er zitten 50 dagen (Pinksteren betekent 50!) tussen Pasen en Pinksteren. Dus dat kan niet samenvallen.

Uitnodiging: Priesterwijding en eerste mis Nick Kersten

Het is met groot genoegen dat wij u, parochianen en vrienden van de parochie, uitnodigen om de priesterwijding van Nick Kersten bij te wonen. De wijding zal plaatsvinden op zaterdag 3 juni om 10:30 uur in de kathedrale basiliek van Sint-Jan te Den Bosch en zal worden uitgevoerd door onze bisschop, monseigneur de Korte.

Vergeven

In een tijd waar geweld ons stevig bezig houdt, er wordt zelfs gemoord om standpunten duidelijk te maken, lijkt het bijna onmogelijk om over vergeving te praten. Toch lees je meer en meer over vergeving. Is dat een opleving van christelijke waarden? Eerlijk gezegd denk ik dat niet.

Op weg van Pasen naar Pinksteren

Wij leven in een bijzondere tijd in het jaar: Pasen ligt nog vers in ons geheugen en Pinksteren ligt voor ons. In de lezingen die daarbij horen verschijnt Jezus aan de leerlingen als diegene die verrezen is. Misschien is het bekendste evangelie: dat van de Emmaüsgangers. De twee leerlingen die samen optrokken van Jeruzalem naar Emmaüs, omdat ze teleurgesteld waren.

Overpeinzingen over de Opstanding

"Jezus heeft alles uit balans gebracht," zegt de Misfit in Flannery O'Connor's verhaal A Good Man Is Hard to Find (Goede mensen zijn dun gezaaid)

"Als Hij deed wat Hij zei, dan kun je niets anders doen dan alles overboord gooien en Hem volgen, en als Hij dat niet deed, dan kun je niets anders doen dan genieten van de paar minuten die je nog hebt op de beste manier die je kunt, door iemand te vermoorden of zijn huis af te branden of hem iets anders kwaadaardigs aan te doen. Geen plezier alleen maar kwaadaardigheid."

In de bezoedelde logica van de Misfit zegt hij hetzelfde als Paulus in de 1e brief aan de Korintiërs (15: 14): “En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg."

Kruisweg langs 7 Kerken

Met het naderen van Pasen is het weer tijd om stil te staan bij het passieverhaal van Jezus Christus. Een krachtige manier om dit te doen, is het bidden van de staties van de kruisweg. De 7 kerken van de parochie Heilige Stefanus huizen allemaal geheel eigen, stuk voor stuk prachtige kruiswegen.

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371

R.K. parochie Nijmegen