Blog

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen… Wanneer je daar uitleg over zoekt staat er:

Wanneer iemand zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, bedoelt deze persoon eigenlijk dat iets absoluut nooit zal gebeuren; er zijn namelijk vaste regels over wanneer deze twee feestdagen plaatsvinden.

Duidelijk zou je denken. Er zitten 50 dagen (Pinksteren betekent 50!) tussen Pasen en Pinksteren. Dus dat kan niet samenvallen.

Maar dan kom je in het preekgesprek, dat elke maand vooraf gaat aan de vergadering van de pastoraatsgroep van parochie Heilige Stefanus, het volgende tegen:

De evangelielezingen van het rooms-katholieke leesrooster illustreren duidelijk het dubbele karakter van de ‘vijftigdagentijd’ tussen Pasen en Pinksteren: in de eerste helft van de Paastijd zijn het verschijnings-verhalen, dus Paasverhalen, in de tweede helft komen zij uit de lange afscheidsrede van Jezus bij Johannes (Joh. 14-17) en bereiden dus voor op zijn hemelvaart en op de zending van de Geest. Maar tegelijk demonstreren zij daarmee de oorspronkelijke eenheid van Pasen en Pinksteren. Pinksteren heeft zich pas later, vanaf het eind van de vierde eeuw, verzelfstandigd tot het feest van de heilige Geest. Want al op de avond van de dag van de Verrijzenis blies Jezus zijn Geest uit over zijn leerlingen (zie het evangelie van de tweede zondag van de Paastijd: Joh. 20,22). De hele vijftigdagentijd (de tijd van Pasen tot Pinksteren) wordt gekenmerkt door vreugde om de verrijzenis van de Heer, met Hemelvaart en Pinksteren als extra accentpunten. Daarom heten de zondagen in deze tijd niet meer, zoals op de oude liturgische kalender, zondagen na Pasen, maar zondagen van Pasen. Pinksteren is de bekroning daarvan: ook de heilige Geest is paasgave.                                      

(tekst: Peter Nisse)

Nu geef ik onmiddellijk toe dat het begin van de vierde eeuw wel al even geleden is, maar toch… soms lijkt ‘onmogelijk’ toch dichter bij dan we denken. Misschien werkt dat ook zo wel met de Heilige Geest.

Natuurlijk is het zo dat wanneer je niet geleerd hebt voor een proefwerk of tentamen je niet ineens heldere inzichten krijgt. Maar zelfs de docent van Analyse zei ons: Het maakt niet uit waar je heldere moment vandaan komt, voor mijn part van de H. Geest, maar check uw antwoord!

Wenden wij ons wel eens tot de Heilige Geest? Durven wij daar nog wel kracht of bijstand van te vragen? Durven wij, in lastige situaties, ons over te geven aan die Goddelijke Bron van inspiratie? Of staat de H. Geest alleen nog maar bekend als de derde positie van het kruisteken?

Pinksteren, hét feest bij uitstek van de H. Geest. Hét feest van het begin van de Kerk. Vraag jezelf maar eens af wat er gebeurd zou zijn wanneer de leerlingen daar stilletjes op die bovenzaal waren blijven zitten?

Hadden wij dan weet gehad van Jezus Christus? Vind je dat je leven erdoor verrijkt is? Zo ja, wat wil je dan méédoen, wat wil je vertellen aan je omgeving? We leven nu. Het is ónze beurt om de kerk verder te dragen.

Dat hoeven we niet alleen te doen. We hoeven er alleen maar om te bidden.

 

Gebed om de Heilige Geest

Goede hemelse Vader, zend mij uw Geest;

laat mij niet de gevangene zijn van mijn eigen emoties;

laat mij niet bepaald worden door mijn eigen geschiedenis van zwakheid en falen;

laat mij niet vastzitten in wrok om wat mensen mij deden of om wat mij overkwam;

laat niet een streven naar winnen en heersen mijn denken en doen bepalen;

en laat mij niet beperkt blijven tot de grenzen van dit aardse bestaan en mijn eigen klein-menselijkheid.

 

Laat mijn perspectief altijd breder zijn,

laat mij verder zien en breder denken,

laat mij in de ruimte mogen staan van Uw eindeloze barmhartigheid.

 

Zend mij uw Geest, die mij bevrijdt en ruimte biedt,

die mij sterkt en inzicht geeft,

die mij U laat kennen en laat eren en beminnen,

die mij inzicht geeft en mij de weg doet kennen, die U mij wijst.

 

Laat niet het “ik” maar die ruimte die Uw Geest mij biedt,mijn leven en de wereld overheersen.

Kom, heilige Geest!    

 (Mgr. Jan Hendriks, Bisschop Haarlem-Amsterdam)

 

We hopen dat we ook dit jaar weer mensen vinden die het aandurven om iets van hun geloven met ons te delen in de viering van Pinksteren.

 

Bettineke van der Werf, pastoraal assistent

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371

R.K. parochie Nijmegen