Blog

Kruisweg langs 7 Kerken

Met het naderen van Pasen is het weer tijd om stil te staan bij het passieverhaal van Jezus Christus. Een krachtige manier om dit te doen, is het bidden van de staties van de kruisweg. De 7 kerken van de parochie Heilige Stefanus huizen allemaal geheel eigen, stuk voor stuk prachtige kruiswegen.

Op Goede Vrijdag zal om 15:00 uur in verschillende van onze locaties de kruisweg gezamenlijk worden doorlopen en gebeden. Maar ook als u hier niet bij aanwezig kunt zijn, kunnen wij als gemeenschap het Passieverhaal van Jezus samen beleven. In een indrukwekkende videoproductie, die in 2021 werd uitgevoerd, zijn de kruiswegen uit al onze kerken samengevoegd en getoond als één geheel.

De kruisweg, ook wel de lijdensweg genoemd, is een belangrijk onderdeel van de katholieke geloofsbeleving. Het zijn veertien staties die het lijden van Jezus Christus uitbeelden, vanaf het moment dat hij veroordeeld werd tot zijn kruisiging en begrafenis. In de kerken van de parochie Heilige Stefanus zijn deze staties op bijzondere wijze verbeeld en in deze video prachtig in beeld gebracht.

Elke kerk toont in deze YouTube video twee staties van het passieverhaal, in woord en gebed begeleid door de lokale pastores of voorgangers. Op deze manier wordt het verhaal van Jezus op een unieke en persoonlijke manier verteld. Naast de staties van het passieverhaal wordt ook de 15e statie, van de Verrijzenis, getoond. Dit laat ons zien dat het verhaal van Jezus niet eindigt met zijn dood, maar dat er hoop is op een nieuw begin.

Wij hopen dat dit gezamenlijke project u de kans biedt om de kruisweg vanuit huis mee te bidden en u te laten raken door het verhaal van Jezus’ lijden en verrijzenis. Dat het daarnaast ook ertoe leidt dat wij de pracht en verscheidenheid van onze kerken nog meer gaan waarderen en uitnodigt om de kunstwerken in het echt te komen bekijken.

Wij wensen iedereen een goed Triduüm naar Pasen toe en hopen dat deze video bijdraagt aan een mooie en inspirerende viering van het paasfeest.

Namens het parochiebestuur,

 

Hiske Gude

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371

R.K. parochie Nijmegen