eerste communie 2022

Informatiebijeenkomst

Op een bepaald moment zijn kinderen eraan toe om volledig mee te gaan doen in de eucharistieviering en dus ook mee ter communie te gaan. Om daarop een goede voorbereiding te hebben is er in onze locatie Agneskerk de voorbereiding op de Eerste Communie. Wanneer uw kind in groep vier of hoger zit kan het daaraan meedoen.

Langs deze weg willen wij u als ouder(s)/verzorger(s) van kin­deren in groep 4 uitnodigen voor de informatieavond over de Eerste Communie in ons parochiecentrum.

We schrijven, volgens onze administratie, de mensen aan met kinderen in groep vier.
Maar natuurlijk kunnen wij hier niet zien of een leerling vroeg of laat is. 

Op de info-avond willen wij met u, ouder(s) en verzorger(s), be­spreken hoe wij in onze parochie, samen met u, de voorberei­ding op de Eerste Communie gaan doen. Wij vertellen u graag over de bijeenkomsten voor de kinderen en voor u als ouders, het project dat wij daarbij gebruiken, en de eucharistievieringen met aandacht voor kinderen. Vanzelfsprekend praten we ook over de eerstecommunieviering zelf.

De informatie?avond (alleen voor de ouder(s)/verzorger(s)) is op
woensdagavond 23 november 2022. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. 
Het aanmelden voor de Eerste Communie gebeurt op deze informatieavond.

Hebt u nog vragen, stuur dan een berichtje naar eerstecommunie@agneskerklindenholt.nl

 

 Voorbereiding Eerste Communie 2022 -2023

ActiviteitDatumVoor wie
Infoavond woensdag 23 november 20. 00uur ouder *
Inschrijven Eerste Communie vóór 1 december 2022 !
Map ophalen woensdag  14december 16. 00 - 17. 00 uur ouder en kind
Bijeenkomst  1 woensdag 11 januari ouder en kind
Eucharistievieringvoorstellen eerste communicanten zondag 15 januari 10. 00 uur gezin
Bijeenkomst 2 woensdag 25 januari ouder en kind
Bijeenkomst 3 woensdag 8 februari ouder en kind
Eucharistieviering zondag 12 februari 10. 00 uur gezin
Avondbijeenkomst woensdag 15 februari 20. 15 uur Ouder
Bijeenkomst 4 woensdag  1 maart ouder en kind
Eucharistieviering zondag 12 maart 10. 00 uur gezin
Bijeenkomst 5 zaterdag 18 maart 10. 00 - 11. 00 uur ouder en kind
Palmpaasstokken maken zaterdag 1 april10. 00 - 11. 00 uur ouder en kind
Eucharistieviering Palmpasen zondag 2 april 10. 00 uur gezin
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 15. 00 uur gezin
Eucharistieviering Pasen zondag 9 april 10. 30 uur gezin
Bijeenkomst 6 Woensdag 19 april ouder en kind
voorbereiden eerstecom. viering woensdag 26 april ouder en kind
Oefenmiddag voor de ec-viering: woensdag 10 mei ouder en kind
Eerstecommunieviering zondag 14 mei 10. 00 uur gezin en familie, vrienden etc.
Eucharistieviering Volkorendag  gezin

* Overal waar ouder staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s)
Eerste Communieviering: De viering begint om 10.00 uur

De bijeenkomsten duren ongeveer één uur en zijn voor ouder én kind!
Tijdstip van aanvang spreken we af op de infoavond.