Begin februari maakte paus Franciscus een opmerkelijke reis. Als eerste paus bezocht hij de Verenigde Arabische Emiraten en daarmee een van de hartlanden van de islam. Het motto van de reis vormde een regel uit een beroemd gebed van Sint Franciscus van Assisi: “Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede.”

Precies 800 jaar geleden, in 1219, zocht de heilige Franciscus de sultan in Egypte op. Ondanks geloofsverschillen zag Sint Frans de sultan als een schepsel van God. Tijdens de vijfde kruistocht maakte Franciscus zo een indrukwekkende vredesmissie en wilde hij de aversie en vijandschap tussen christenen en moslims doorbreken. Met eenzelfde intentie maakte de paus zijn reis naar Abu Dhabi.

Toekomst aarde
Onze Kerk is georiënteerd op dialoog met de andere godsdiensten, heel bijzonder ook de islam. Christenen en moslims vormen samen meer dan de helft van de wereldbevolking. Voor de toekomst van onze aarde is een modus vivendi dus uitermate belangrijk. Natuurlijk zijn er grote theologische verschillen maar als het gaat om sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid moeten christenen en moslims eendrachtig de schouders eronder zetten. Alleen door intensieve samenwerking kunnen de grote uitdagingen van onze tijd, niet in de laatste plaats het zorgvuldig beheer van Moeder aarde, worden aangepakt.

In Abu Dhabi ondertekende de paus en een belangrijke soennitische leider een document waarbij ieder geweld in naam van God wordt veroordeeld. Moslims doden op dit moment, met een beroep op God, andere mensen En tot in een vrij recent verleden hebben christenen hetzelfde gedaan. Het is belangrijk dat de band tussen God en menselijk geweld definitief wordt doorgeknipt.

Dialoog en bemoedigen
Paus Franciscus komt op voor een hartelijke dialoog met de islam maar pleit volstrekt niet voor een onvruchtbare vermenging van de godsdiensten. De dialoog met de islam en de andere wereldgodsdiensten betekent immers niet de loochening van de uniciteit van Gods openbaring in Jezus Christus De waarheid die Christus is, wil de paus op geen enkele manier te grabbel gooien. Maar in het getuigend gesprek met moslims zal altijd de waardigheid van de gesprekpartner centraal staan en kan dus nooit sprake zijn van onvrijheid en geweld. Integendeel, het winnen van mensen voor Christus en zijn evangelie vindt principieel in vrijheid en geweldloos plaats.

De paus kon op zijn reis tijdens de viering van een feestelijke Eucharistie zijn geloofsgenoten en andere christenen bemoedigen. Wij moeten realistisch zijn en niet naïef. Vaak leeft de christelijke minderheid in een door de islam gedomineerd land onder moeilijke omstandigheden. De pelgrimage van de paus had dan ook als doel om zijn islamitische gastheren te wijzen op het grote belang van godsdienstvrijheid. Christelijk respect voor moslims moet samen gaan met islamitisch respect voor christenen.

Dwaze beschuldiging
Hoewel de meeste katholieken dankbaar zijn voor de recente reis van de paus is er ook, op verschillende katholieke sites die paus Franciscus slecht gezind zijn, forse kritiek uitgeoefend. Door zijn optreden in de Verenigde Arabische Emiraten zou de paus zelfs een afvallige zijn geworden. Een even lachwekkende als verdrietig makende beschuldiging.

Het beleid van de paus is immers helemaal in de lijn van de verklaring Nostra Aetate, een document van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) over de relatie van de Kerk met de andere wereldgodsdiensten. Wij vinden daar een dubbele inzet: de bereidheid tot dialoog met andersgelovigen maar ook het ondubbelzinnig belijden van Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is dan ook ontzettend pijnlijk dat het kerkvolk door bepaalde sites op een dwaalspoor wordt gebracht en zo de band met de huidige Petrus onder druk wordt gezet.

Mgr. Dr. Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch