Adres en openingstijden

Agneskerk Lindenholt (onderdeel van de parochie H. Stefanus)
St. Agnetenweg 90,
6545 AW NIJMEGEN,
tel: (024) 377 77 78
e-mail: secretariaat@agneskerklindenholt.nl

Openingstijden
Er is buiten de vakantieperioden van maandag- tot en met vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een gastvrouw of gastheer aanwezig in het parochiecentrum.
U bent van harte welkom voor vragen, het opgeven van een misintentie, om een kaarsje aan te steken in het stiltecentrum, of zomaar.
Dringende pastorale vragen buiten deze uren worden via de telefonische achterwacht beantwoord.