BEREIKBAARHEID

Dennenstraat 121
6543 JR Nijmegen
Tel. (024 -) 377 06 31
E-mailadres parochie: parochiehees@upcmail.nl

Elke werkdag is de kerk bereikbaar op de pastorie tussen 09.00 en 12.00 uur.

Op de overige uren van de dag vertelt een antwoordapparaat hoe u pater van Gorp kunt bereiken.

Met pater van Gorp maakt u afspraken ter voorbereiding van doop, huwelijk, uitvaart of voor andere pastorale contacten.

 

Verdere belangrijke gegevens zijn:
Bankrelaties:
Rabobank: NL 10 RABO 0 13 58 02 458
ING bank: NL 48 INGB 0000 82 09 40
KvK nr. 3026944

 

BEGRAAFPLAATS

Achter de kerk, Dennenstraat 125, ligt de R.K. Begraafplaats Neerbosch.

De begraafplaats behoort tot de parochie en het is mogelijk hier begraven te worden of een plaats in een van de urnengraven te huren.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de pastorie.

BESTUUR, WERKGROEPEN EN KOREN

Zoals in elke parochiegemeenschap zijn het vrijwilligers die het parochieleven gaande houden door hun medewerking. In onze parochie zijn er ook een groot aantal vrijwilligers die zich verdienstelijk maken in een groot aantal taken, zoals:

het beheer van de locatie door het locatieteam; het beheer van de pastorie; het ondersteunen van het parochiebestuur in de commissies onderhoud & beheer en de financiële commissie.

Het onderhoud van kerk en eredienst door de deelname aan een koor: het Gemengde Koor of het Gregoriaans Koor.

Het verzorgen van de bloemen en de kerkelijke voorwerpen.

Deelnemen als lector tijdens de vieringen of vieringen voorbereiden, maar ook de werkgroep die Kerkbalans uitvoert waarmee de parochie financieel bestaansrecht heeft.

De ziekenbezoekgroep die de ‘uitgestoken hand’ vanuit de parochie wil zijn naar zieken en ouderen voor een bezoek thuis.

Helpen bij het onderhoud van de tuin en de begraafplaats.

Helpen bij het voorbereiden van kinderen op de sacramenten van Eerste Heilige Communie of het Vormsel.


Wanneer u nadere informatie wilt of uw interesse in deelname kenbaar wilt maken: neem contact op met de pastorie en daar wijst men u naar de contactpersonen van deze groepen.