Maria Geboortekerk
Berg en Dalseweg 42
6521 JJ Nijmegen

Postadres (pastorie):
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen

Telefonische bereikbaarheid secretariaat: +31-(0)24-3221371
Dinsdag tm. vrijdag 10:00-12:30 uur. Fax: +31-(0)24-3606714
Daarbuiten kan er een bericht worden achtergelaten op het antwoordapparaat.
E-mail adres: info@mariageboorte.nl

Bankrekeningen:
ING: NL05INGB0000824236
ABN-AMRO: NL64ABNA0453555403
De MGK is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. (RSIN 824137152)anbiknop2klein

Om u aan te melden voor de elektronische Nieuwsbrief graag een e-mail sturen naar: nieuwsbrief@mariageboorte.nl

 

Pastor Juan van Eijk

Juan van Eijk 

 

Het locatieteam zorgt voor alle materiële aangelegenheden van de Maria Geboortekerk en adviseert de priesters over het pastorale beleid. Pastor Juan van Eijk is de voorzitter van het locatieteam. Naast een voorzitter heeft een team uiteraard een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er nog enkele leden zonder eigen ‘titulatuur’ maar met een bepaald aandachtsgebied. Het team vergadert maandelijks. Dit gebeurt allemaal ad majorem Dei gloriam, ter meerdere ere Gods. Ook al draait het vaak om materie, cijfertjes, begrotingen, renovaties en dergelijke: het moet wel gebeuren. Dit werk is een voorwaarde voor de verwezenlijking van datgene waarom het eigenlijk draait: de verkondiging van de Blijde Boodschap.

Het locatieteam van de Maria Geboortekerk Nijmegen is als volgt samengesteld:

Geen lid van het locatieteam, maar ook zeker noemenswaardig: