Het locatieteam zorgt voor alle materiële aangelegenheden van de Maria Geboortekerk en adviseert de priesters over het pastorale beleid. Pastor Harm Eskes is de voorzitter van het locatieteam. Naast een voorzitter heeft een team uiteraard een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er nog enkele leden zonder eigen ‘titulatuur’ maar met een bepaald aandachtsgebied. Het team vergadert maandelijks. Dit gebeurt allemaal ad majorem Dei gloriam, ter meerdere ere Gods. Ook al draait het vaak om materie, cijfertjes, begrotingen, renovaties en dergelijke: het moet wel gebeuren. Dit werk is een voorwaarde voor de verwezenlijking van datgene waarom het eigenlijk draait: de verkondiging van de Blijde Boodschap.

 

Het locatieteam van de Maria Geboortekerk Nijmegen is als volgt samengesteld:

Geen lid van het locatieteam, maar ook zeker noemenswaardig: