Op basis van de normen van het bisdom zijn de tarieven voor misintenties en bijzondere vieringen in onze kerk voor 2021 als volgt vastgesteld:

  • Stipendium misintentie:    € 12,-
  • Doopsel:    vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 100,-)
  • Eerste Communie:    vrijwillige bijdrage (onkosten project: € 50,-)
  • Vormsel:    vrijwillige bijdrage (onkosten project: € 50,-)
  • Ziekenzalving:    vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 60,-)
  • Huwelijk (met zang):    € 480,-
  • Jubileumviering (met zang):    € 390,-
  • Uitvaart (met zang; inclusief teraardebestelling of crematie): € 575,-
  • Gebedsdienst op begraafplaats of in crematorium (zonder viering in de kerk): € 320,-

Het gaat hier om minimumbedragen. Gezien de financiële situatie van de parochie zijn extra giften zeer welkom. Geld mag echter nooit een belemmering zijn om een sacrament te ontvangen; bij werkelijke geldelijke nood is een lager bedrag mogelijk.

Bank gegevens kunt u hier vinden.