De kerk wordt dagelijks gebruikt voor vieringen. Daarnaast is er een parochiecentrum met zalen, ook dat wordt met name op avonden intensief gebruikt. Soms kan het mooie gebouw met zijn bijzondere functie ook voor andere bijeenkomsten gebruikt worden. Daarbij is het altijd nodig uitgebreider te overleggen.
Voorwaarden voor het gebruik van de Maria Geboortekerk door derden (concerten e.d.) zijn in ieder geval. 

1. Inhoud concert De muziek (gezangen) mag niet in strijd zijn me het karakter van het kerkgebouw. In dit godshuis is enkel religieuze (christelijke) muziek gepast.

2. Datum en tijdstip In goed overleg worden datum en tijdstip vastgesteld. Liturgische vieringen hebben te allen tijde voorrang.

3. Respect voor het gebouw Het gebouw moet voldoende gerespecteerd worden: het altaar mag niet worden gebruikt; het gedeelte van het priesterkoor achter het altaar mag niet worden betreden; indien koffie/thee wordt geschonken, dient zulks achter in de kerk plaats te vinden.

4. Sacristie en bijsacristie De sacristie en de bijsacristie kunnen als kleedruimten benut worden met dien verstande dat alle daar aanwezige goederen van de kerk onaangeroerd blijven.

ASC 04371 300x2005. Repetities Bij repetities gelden dezelfde voorwaarden als ten aanzien van de uitvoering van het concert.

6. Opbouw, afbraak en schoonmaak Opbouw, afbraak en schoonmaak dienen geheel te worden uitgevoerd door de organisator van het concert.

7. Beheer van het gebouw Er dient een vertegenwoordiger van de Maria Geboortekerk beschikbaar te zijn voor het beheer van het gebouw gedurende repetities, opbouw, uitvoering, afbraak en schoonmaak.

8. Huur De huurprijs van de kerk bedraagt ten minste € 50,00 per uur (afhankelijk van situatie, verwarming etc.)

9. Geen entreegeld Het is kerkrechtelijk niet toegestaan entree te heffen. Daarentegen is het toegestaan aan bezoekers een onkostenvergoeding te vragen voor het eventuele programmaboekje en de koffie/thee en kan eventueel op vrijwillige basis worden gedoneerd (bijv. in een ‘melkbus’ achter in de kerk).