De Goede Herder

Over ons

 

Welkom

Op dinsdagochtend is de kerk open van 10 tot 12 uur.
U kunt komen voor het opsteken van een kaarsje en of voor de gezelligheid. 
De koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom.

 

Wat is er te doen in het kerkgebouw en in de tuin:

1. Op zaterdagavond is er om 18.30 uur een viering, deze wordt verzorgd door de St Stefanus parochie.

2. Op zondag ochtend is er om 9.30 uur een viering, deze wordt verzorgd door Stadsklooster Mariken.

3. Op zondagmiddag is er een viering, deze wordt verzorgd door de Pinkstergemeenten.

4. Op dinsdagochtend is het tuinteam actief en er wordt dan ook gepoetst in het kerkgebouw.

5. Een keer in de maand komt het gemengd koor bij elkaar voor zang en ontmoeting.

6. De kerkzaal wordt regelmatig verhuurd aan de Honinghoeve.

Leonie Hendriks, lid van het tuinteam.

 

 

De Oase

De Oase is het maandelijkse informatieblad voor de kerken Antonius Abt en De Goede Herder. Voor beide kerken worden iedere maand de diensten, de voorgangers en de koren aangegeven. Ook staan per viering de intenties vermeld, die parochianen zelf hebben aangedragen.
Het voorblad wordt telkens verzorgd door één van de voorgangers van beide kerken aan de hand van bijzondere vieringen in die maand. Ook staan er artikelen in, die voor één of beide gemeenschappen van belang zijn, of gegevens van parochie Heilige Stefanus.

Het blad wordt gedrukt door TG Grafische diensten van Ton Geurts en de distributie van de nummers wordt verzorgd door vrijwilligers. De Oase wordt nu neergelegd in de kerk, bij diverse winkeliers in Winkelcentrum de Notenhout.

Wilt u de Oase graag digitaal ontvangen? Dat kan ook!! Stuur dan A.U.B. een e-mail naar h.antoniusabt@gmail met het verzoek om de Oase digitaal te ontvangen. 

 

 

 

VASTENACTIE 2023

Multifunctioneel centrum „Oaza”  van Saskia Verdoes,

Strada Avantului 14, Onesti, Bacau 601124 (Roemenië)

 

VASTENBRIEF

Bij Sociaal Centrum de Oaza willen we, zeker als het gaat om het onderwijs aan kinderen, steeds meer in gaan zetten op langdurige hulpverlening.

In Roemenië wordt slechts een gedeelte van de lesboeken door de school verstrekt, alle andere materialen (zoals extra werkboeken, maar ook schriften, pennen, (kleur)potloden, vellen papier etc.) moeten door de ouders bekostigd worden. Omdat dat voor veel mensen in Roemenië niet altijd te bekostigen is, hebben we in de afgelopen jaren heel veel kinderen geholpen met schoolspullen.

Het schoolsysteem in Roemenië is heel anders dan in Nederland. Kinderen van de onderbouw (vergelijkbaar met de groepen 3-7 in Nederland) gaan 4 uur per dag naar school, krijgen daar de lesstof uitgelegd en moeten vervolgens thuis zelf verder oefenen en hun huiswerk voor de volgende dag maken.

Hier beginnen de problemen voor de kinderen die op school niet goed mee kunnen komen, of die thuis geen ouders of andere volwassenen hebben die hen met de lesstof kunnen helpen. Zij raken achter, kunnen niet overgaan naar de volgende klas en lopen na een paar jaar het risico dat ze helemaal niet meer naar school gaan, omdat „het toch allemaal niks helpt”

Naar school gaan is dus vaak niet voldoende, zorgen dat kinderen op school kunnen (bij)blijven is veel belangrijker!

Daarom willen wij bij De Oase hulp gaan bieden aan deze kinderen. Het zijn kinderen die vaak uit sociaal zwakkere gezinnen komen, kinderen uit een-oudergezinnen, zigeunerkinderen met ouders die zelf geen onderwijs hebben gevolgd etc. We willen bij de Oase de hulp aan de kinderen combineren met de hulp die we aan het gezin geven. Doordat we de kinderen persoonlijk begeleiden, kunnen we ook veel meer betekenen voor het gezin waar zij uit komen, waarbij we ook ouders ondersteunen en zo een compleet hulppakket aanbieden.

 

Wat biedt de Oaza aan voor deze kinderen:  

  • Vervoer van school naar het centrum,
  • Een warme maaltijd,
  • Bijles en huiswerkbegeleiding op maat,
  • Ouderbegeleiding,
  • Contact onderhouden met school en de leerkracht.

Het programma voor de kinderen:

12.00 Aankomst op het centrum + warme maaltijd 

12.45 – 13.00 Pauze

13.00 – 15.00 Bijles en huiswerkbegeleiding

15.00 – 15.30 Pauze met gezonde snack

15.30 – 16.30 Groepsactiviteiten en vrij spel.

Wat is er nodig?

Om de kinderen naar het centrum te brengen en hen daar de hulp te kunnen bieden die de kinderen nodig hebben is er extra geld nodig. Voor 40 euro per maand kunnen we een kind helpen!

Op dit moment kunnen er 15 kinderen meedoen met het huiswerkprogramma. We hopen in de toekomst meer personeel aan te kunnen nemen, om zo ook meer kinderen hulp te kunnen bieden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdragen in deze Vastenactie.

 

 

  

Oud nieuws

Wij zijn een levende, katholieke geloofsgemeenschap in de Wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen. Wij willen midden in de samenleving staan en ons, waar dat mogelijk is, ervoor inzetten, zowel veraf als dichtbij.

Wij willen dat proberen door:

  • Samen het leven, met al zijn hoogte- en dieptepunten, tijdens de vieringen in verband te brengen met die boodschap.
  • De mens, die moeilijkheden ondervindt in het leven, te steunen en te helpen voor zover wij dat kunnen.
  • Het grote verhaal van God en mensen door te geven.
  • Samen Gods volk onderweg te zijn.

 

over ons 1 

 

De parochie is bereikbaar onder nummer 024 3732646 of, bij geen gehoor, 06 53240809

 

over ons 2     over ons 3

      

V.l.n.r.: pater Jan Eijkman s.c.j. (in memoriam), zuster Marlies Heijbers o.p., Patrick van Dievoet, pater Cees van Gorp s.c.j.(in memoriam). Rechts ziet u Hans van Zonneveld, die sinds oktober 2014 het voorgangersteam heeft versterkt.

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371