De diaconie in de parochie bestaat uit verschillende vaste onderdelen.
In het menu hiernaast vindt u de vaste diaconale projecten.

Iedere eerste zondag van de maand is het 'diaconie zondag' met:
  loempiaverkoop voor de steun aan de Familie Lavang (voor deoorlogslachtoffers in Vietnam),
  sieradenverkoop voor steun aan mensen op Bali
  levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank

In de vastentijd houden wij een deurcollecte voor onze zusterparochie in Ayawasi, Papua.

Verder hebben supermarkten soms acties met levensmiddelenpakketten. In de laatste week zamelen wij graag zegels in van mensen die dan toch geen doos meer bij elkaar krijgen. Als wij toestemming van de winkel krijgen staan wij de laatste dag achter in de winkel om deze zegels in ontvangst te nemen. U kunt dan ook altijd zegels afgeven op het parochiecentrum.