Iedere eerste zondag van de maand is het 'diaconie zondag' met:
  loempiaverkoop voor de steun aan de Familie Lavang (voor deoorlogslachtoffers in Vietnam),
  sieradenverkoop voor steun aan mensen op Bali
  levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank

In de vastentijd houden wij een deurcollecte voor een speciaal doel.