MISSIONAIRE: EROP UITGAAN OM MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN GODS LIEFDE TE ONTDEKKEN.

Effata

Inspirerende verhalen: Afsluiting

Inspirerende verhalen: Afsluiting

Datum: 20-06-2023
Soort activiteit: Catechese
Locatie: Effata Dominicuskerk
Van : 14:00
Tot: 16:00

 In eerdere uitgaves van deze catechese brochure stond het aanbod van stilte wandeling en recollectie. Een weliswaar kleine, maar heel geïnteresseerde en betrokken groep nam deel aan die georganiseerde bijeenkomsten op de dinsdagmiddag. Om de groep belangstellenden te vergroten verlaten we die woorden `stilte wandeling’ en ‘recollectie`. want er wordt niet meer gewandeld, en het woord recollectie heeft zijn aantrekkingskracht verloren.

We willen het met ingang van het komend jaar breder aanpakken. We verlaten het principe dat het alleen voor ouderen is of dat het over moeilijke onderwerpen gaat.

Komend jaar gaan we ons op dinsdagmiddagen bezinnen op interessante thema’s. Afgelopen jaar waren dat de verhalen van beroemde mensen uit het oude testament en de verhalen van Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Telkens hebben we na het verhaal een korte meditatieve stilte gehouden. Daarna raakten we met elkaar in gesprek over hoe die mensen en die feesten in ons religieuze leven hun plaats hebben ingenomen. Het zijn immers allemaal uiterst waardevolle verhalen. Daarop aansluitend hebben we de waarde van hun leven voor onze tijd en voor onze persoonlijke levens met elkaar gedeeld. We sluiten gewoonlijk af met een rondje thee of koffie. Rond de klok van 4 sluiten we af met een gebed of een toepasselijk gedicht. Het is altijd een mooie mix van een inspirerend verhaal, een bezinning, gesprek, ontmoeting en gezelligheid. 

Vorig jaar hadden we een reeks verhalen over mannen met betekenis.

Het lijkt dus voor de hand te liggen dit jaar verhalen van vrouwen met betekenis aan bod te laten komen.

De bijeenkomsten gaan plaatsvinden op dinsdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur in de huiskamer van de parochiecentrum. 

Data in 2023:

Dinsdag 28 maart        in het teken van Vasten, Goede Week en Pasen

Dinsdag 16 mei            in het teken van Hemelvaart en Pinksteren

Dinsdag 20 juni            Afsluiting.

 

 

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371