MISSIONAIRE: EROP UITGAAN OM MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN GODS LIEFDE TE ONTDEKKEN.

Effata

Overwegingen

Overweging van 2 oktober 2022

Overweging van Dries van den Akker S.J.

Lezingen: Handselingen 19, 1-6; en Markus 1, 1-11.

Thema: ---- een wens vervuld ----

Overweging van 25 september 2022

Overweging van Hans Hamers O.P.

Lezingen: 1 Timotheus 6, 11-16; en Lucas 16, 19-31.

Thema: VREDESWEEK EN EFFATADAG.

Overweging 27 maart 2022

Overweging van Wim Rigters.

Lezingen: Jozua 5, 9-12 en Lucas 15, 1-3.11-32

Thema: Handen heb je ...

“En zij vierden Pasen op de 14 e dag van de maand, in de avond. En de dag na Pasen, juist op die dag aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat uit het land zelf aŅomsƟg was” Zij vierden de bevrijding uit de slavernij: vrijheid, vrij zijn, en in het land waarvan zij geloofden dat het hun land was, door God beloofd en geschonken.

Overweging 20 maart 2022

Overweging van Jan van der Wal.

Lezingen: Exodus 3, 1-8a, 13-15; en Lucas 13, 1-9.

Thema: Gezien worden en zien.

Gezien worden en zien.

Zij staan centraal in de teksten die wij zojuist gehoord hebben. God heeft Mozes al lang gezien toen hij de kudde van zijn schoonvader diep de woestijn in dreef. Mozes wordt door God gezien, en uitverkoren om zijn volk de vrijheid te hergeven. God laat zien dat Hij oog heeft gehad voor het volk in Egypte dat onderdrukt wordt in een vreemd land. En dan pas ziet Mozes.

Overweging 13 maart 2022

Overweging van Koos Wilke en Ineke van Cuijk OP.

Lezingen: Genesis 15, 5-18; Ps 27; en Lucas 9, 28b-36.

Thema: Het Geloofde Land.

Beste medeparochianen,

Ik mag hier vandaag samen met Ineke onze gedachten met u delen. De lezingen gaan over het beloofde land. Ons thema deze veertigdagentijd is ‘het Geloofde land’. Is dat een essentieel verschil?

Het beloofde land. De Eeuwige stelt in Abram zijn vertrouwen. Wat zou er door hem heen zijn gegaan? In een gedetailleerd beschreven verhaal met rauwe details wordt een wat onheilspellende sfeer opgeroepen. De Eeuwige vraagt nogal wat van Abram: het beloofde land wacht op u, maar eerst zal uw volk honderden jaren ontheemd in slavernij leven. Het wordt Abram even te veel. Dat weerhoudt de Eeuwige er niet van om met hem een verbond te sluiten.

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371