Het Gebouw

De Antonius van Paduakerk is ontworpen door Jos Margry (1888-1982).

De eerste steen van de kerk werd gelegd op 4 april 1916 .

 20 juni 1917 werd het kerkgebouw ingewijd door bouwpastoor O‚ÄôReilly.

Omdat een deel van het benodigde geld afkomstig was uit een fonds

van een groot vereerder van de heilige Antonius van Padua, werd de kerk naar deze heilige vernoemd.

                 

 

           Eerste steenlegging 1916 Br p 5 bewerkt 

 

april 2016, eerste steenlegging

 

Kerk zonder toren

Op de ontwerptekening is een toren voorzien,

maar door geldgebrek is deze toren nooit gebouwd.

Uiteindelijk werd besloten om het budget voor de toren te gebruiken voor de bouw van het parochiehuis.

 IMG 1253

Kerk en parochiehuis Anno 2017 :

IMG 3802              

 

Parochiehuis 15 x 7

Monument

De pastorie, het parochiehuis en het kerkgebouw Antonius van Padua

zijn in december 2008 aangewezen als gemeentelijk monument.

De parochie heeft in 2008 een dertiental glas-in-loodramen laten herstellen

naar aanleiding van stormschade en de slechte staat van een aantal van deze ramen.

De non-figuratieve ramen met een veiligheidsrisico zijn in 2008 geheel hersteld.

Tussen April 2016 en Juni 2017 vierden we met veel verschillende activiteiten

het 100 jarig bestaan van de kerk.

Eind 2018 is de klokketoren , het vieringstorentje,  naar beneden getakeld

en door de fa van Tienen grondig gerestaureerd

waarbij ook een nieuwe klepel in de klok is gehangen

De klokken kunnen nu weer zonder gevaar  hun gebeier  laten horen over heel nijmegen Oost.

IMG 9221

 

Oktober 2021

Deze pagina wordt niet meer actueel bijgehouden

voor actuele info: www.avpnijmegen.nl