dameskoor

 

Binnen de parochie de Goede Herder fungeert sinds 1966 het Dameskoor. Het koor ondersteunt met muziek en zang diverse eucharistievieringen zoals bij uitvaart-, huwelijk- jubileum- en overige diensten. We zingen nu hoofdzakelijk bij uitvaarten. Dankzij een zeer meelevend thuisfront kunnen we altijd paraat zijn als onze medewerking gevraagd wordt. Maar er zijn er helaas niet veel meer die in de kerk plaatsvinden. Vaak is er een afscheidsviering in het crematorium of er wordt gebruik gemaakt van cd’s. Dat is jammer want ons koor bestaat nog steeds onder bezielende leiding van onze dirigent Hans Spierings en onze organiste Ans Rademaker.

Als vast programma zingen wij op Allerzielen, Aswoensdag, de Kruisweg om 15:00u. Vanaf het nieuwe kerkelijke jaar zingen wij op de 5e zondag van de maand.

Het koor bestaat uit 14 leden met een dirigent, met een plaatsvervangster, alsmede een organiste. De repetitie vindt plaats op maandag om de 14 dagen van 14.00u tot 15.15u en knopen er dan een gezellig koffie-halfuurtje aan vast. Meerdere leden zijn ook nog aangesloten bij andere koren binnen en buiten onze parochie. Het oudste lid is van 1919 en het jongste lid van 1950. Wij zijn een hechte groep dus de betrokkenheid en saamhorigheid zijn zeer groot. Ook besteden wij aandacht aan ontspanning. Ieder jaar wordt door een feestcommissie een uitstapje georganiseerd en in december een Kerstmiddag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het wel en wee van alle koorleden en soms ook daarbuiten.

Kortom: Hebt u iets te vieren, vier het dan. Wij komen graag voor u zingen in onze Goede Herder. En wilt u een dierbare een mooie “thuisvaart” bezorgen, u vindt ons altijd bereid.