quintessens

In 1976 is het koor gestart onder de naam ‘jongerenkoor De Goede Herder’. De leden van Quintessens hebben vrijwel allemaal in de Nijmeegse wijk Neerbosch gewoond, maar inmiddels woont de meerderheid elders in Nijmegen of in de (wijde) omgeving van Nijmegen.
We hebben 22 leden: 3 bassen, 2 tenoren, 7 sopranen, 9 alten en een dirigent. In leeftijd variëren we van midden 20 tot ruim 50. Wij vormen een enthousiast geheel. Naast het zingen vinden we gezelligheid erg belangrijk. Wij organiseren daarom ook regelmatig leuke activiteiten buiten de kerk en gaan eens per twee jaar samen een weekend op stap.

De liturgische binding is redelijk groot. Je kunt stellen dat sommige koorleden minder met “de kerk” hebben en vooral voor het zingen en voor de groep komen. Anderen ervaren wel degelijk een grotere binding met de kerk en genieten van de wisselende thema’s van onze diensten en van onze inspirerende pastor. Kinderen zijn altijd welkom in de vieringen, sommige kinderen van koorleden helpen tijdens de vieringen als acoliet, lector of met muziek.

Als je zin hebt om te zingen en je zoekt bovendien een leuke manier om (samen met je partner en kinderen) de kerk te bezoeken, dan moet je echt eens komen luisteren naar ons. Je bent van harte welkom elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.30 uur.

Je kunt óók mailen naar info@quintessensnijmegen.nl
Onze site: www.quintessensnijmegen.nl