NIEUWSBRIEF KERKSLUITING BETHLEHEM

U vindt de locatie Bethlehem in Nijmegen-West.

Vieringen
Zondag: 10.00u eucharistie of woord- en communieviering

Openingstijden
Buiten de vieringen om is er mogelijkheid tot ontvangst op
woensdag en vrijdag, van 9:00 tot 12:00u.

Locatieteam
Het locatieteam bestaat uit mevr. Jo Lucassen (voorzitter) en dhr. Jos Blom.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. Lucassen
via telefoon 06 - 213 833 28 of e-mail betlehemparochie@gmail.com.

Bankrekening
NL 54 INGB 0000 8594 38 t.n.v. RK Par .Stefanus, Loc. Betlehem/H.Hart