Op zondag 2 september is voorlopig de laatste viering geweest bij locatie Betlehem in Nijmegen-Oud-West. Dat was een zichtbaar teken van een veel groter proces van loslaten en hopen op de Heilige Geest. Het locatieteam heeft in een intense brief de ontwikkelingen aan de parochianen van de locatie meegedeeld.

Toch is Parochie Heilige Stefanus niet verdwenen uit de Wolfskuil, Waterkwartier en de Biezen. Pastor Hans van Zonneveld is aangesteld als aanspreekpunt voor Nijmegen-West en coördinator voor nieuwe initiatieven. Hij is bereikbaar via De Goede Herder en Antonius Abt.

Vieringen in De Goede Herder aan de Fanfarestraat in de wijk Neerbosch-Oost.

Vieringen in de Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat in de wijk Hees.

 

Wilt u een bijdrage overmaken naar de parochie? Dan kan dat naar rekening
NL 54 INGB 0000 8594 38 t.n.v. RK Par .Stefanus, Loc. Betlehem/H.Hart