Bethlehem 

Deze locatie is momenteel niet actief; het pastoraat wordt verzorgd door De Goede Herder in Neerbosch-Oost en de Antonius Abtkerk in Hees.E-mail:

 

Openingstijden:

Bankrekening: NL 54 INGB 0000 8594 38 t.n.v. RK Par .Stefanus, Loc. Betlehem/H.Hart