Blog

Blog

Op wie lijk je?

Op wie lijk je het meest op je vader of je moeder? Waarschijnlijk lijk je op beide. Je hebt de eigenschappen van de één en de ander. Je lijkt in je uiterlijke of in je manier van doen in zekere zin op je ouders. Zo herken je familie eigenschappen.

Natuurlijk zijn die eigenschappen niet allemaal te meten of te berekenen, maar ze zijn er wel. Geestelijke zaken kun je niet altijd meten of zien zoals materiële zaken. Liefde, waarheid, vriendschap, familie-eigenschappen zijn geestelijke zaken. Je kunt ze moeilijk meten maar ze zijn er wèl en ze bepalen voor een belangrijk deel ons geluk.

Opnieuw geboren worden

Sommige dingen krijg je bij geboorte maar niet alles. Jezus zegt aan Nikodémus dat we opnieuw geboren moeten worden uit water en geest om het koninkrijk binnen te gaan. Want wat geboren is uit het vlees is vlees en wat geboren is uit de Geest is geest.

Dit opnieuw geboren worden gebeurt bij het Doopsel omdat we daar door God als zijn kind worden aangenomen.

Radboud Universiteit: een nieuwe kans

In oktober 2020 hebben de Nederlandse Bisschoppen besloten om het predicaat ‘katholiek’ van de Radboud Universiteit en Radboudumc in te trekken. De afgelopen week was het ad-liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen. Dan haalt een bisschop, in zijn functie als hoofd van een bisdom, de banden aan met de Paus, het hoofd van de universele kerk. De bisschop verantwoordt zich als het ware aan de paus en aan zijn naaste medewerkers. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de Radboud Universiteit bij ons in Nijmegen. In Rome is aan de orde gekomen dat de Radboud Universiteit zijn katholieke identiteit niet verliest, omdat dat een bevoegdheid is die alleen de paus heeft.

Jezelf meenemen: Nick Kersten diaken gewijd

Zaterdag 5 november was voor mij een grote dag: ik ben gewijd tot diaken. Het is een bevestiging van mijn roeping tot het priesterschap en de grootste stap die aan mijn priesterwijding voorafgaat. Het deed me veel goed om te ervaren hoeveel mensen met mij naar mijn wijding toe meeleefden. Velen van jullie heb ik zelfs op mijn wijding gezien. Daar ben ik erg dankbaar voor. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Visie Maria Geboortekerk

Jezus heeft ons een missie meegegeven: samen met de gehele kerk alle mensen bij Hem brengen en zijn leerlingen maken. Toch is het zinvol om ook voor onze Maria Geboortekerk een missieformulering uit te werken. Veel organisaties doen dat. Het dient een praktisch doel: door kort op te schrijven wat je samen wil bereiken word je gedwongen goed na te denken.

Heiligverklaring

Zondag 15 mei 2022 zijn in Rome 10 mensen heilig verklaard, waarvan twee mij bekend zijn: Charles de Foucauld en Titus Brandsma. Een heilige heeft, in de tijd waarin hij leefde, een bijzondere betekenis voor de kerk gehad. Titus Brandsma is als martelaar in Dachau gestorven en Charles de Foucauld stierf een gewelddadige dood. Op voorspraak van beiden is een wonder geschied.

Met de heilige Titus Brandsma heb ik kennis gemaakt toen ik op het seminarie zat. We moesten voor het vak ‘inleiding filosofie’ zijn boekje ‘Godsbegrip’ lezen. Het centrale onderwerp in dit boekje is het beeld van God. Titus Brandsma stelt zich de vraag hoe het komt dat grote getale mensen zich afkeren van God.

 

Verslag van het synodaal proces in onze kerkgemeenschap

Paus Franciscus heeft gevraagd of we met hem willen bidden en nadenken over de toekomst van de kerk. Aan deze synodale weg hebben we op zondag 27 maart na de eucharistieviering met ongeveer 30 personen gehoor gegeven. We hebben nagedacht en gebeden over de vraag welke ervaringen we hebben door gelovige samen op weg te gaan. We zijn dankbaar voor het meedenken en opschrijven. In dit overzicht hebben we een samenvatting gemaakt.

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371