Antonius van Paduakerk  : Akoestiek om trots op te zijn

Muziek speelt een belangrijke rol in onze parochie.

In de eerste plaats natuurlijk de koren die zingen tijdens de vieringen:

het Paduakoor, het Gregoriaans koor en Larissa (bij uitvaarten en huwelijken).

Berry van Berkum en Paul Keijsers, Frank van Merwijk, Ton van den Hout  zijn de vaste organisten.

tijdens de vieringen

Daarnaast zijn vooral koren enthousiast over de akoestiek van de Antonius van Paduakerk.

Er zijn dan ook regelmatig concerten van allerlei (kamer)koren:

 

Verschueren orgel

In de kerk staat een Verschueren orgel, dat in 2017 helemaal gereviseerd is.

Werkelijk ieder onderdeel is door de handen van vakmensen en vrijwilligers gegaan.

Na vele uren schoonmaken, repareren of vervangen is het orgel weer helemaal klaar om de vieringen te ondersteunen.

Het orgel wordt dagelijks bespeeld door orgelleerlingen en het wordt gebruikt tijdens concerten.

Jl September 2019 vierden we het 50 (51))jarig jubileum van het orgel met een prachtig orgelconcert

Ook toen is het orgel grondig nagekeken  en nu in zeer goede staat.

 

Expo en Orgelconcert

 

Hieronder een artikel dat Organist Berry van Berkum in 2017 schreef

toen het orgel gereviseerd werd tgv het 100jarig bestaan van de kerk

Verschueren orgel

Veranderingen aan het orgel:

Sinds 1968 beschikt de Paduakerk over een fraai mechanisch orgel gebouwd door de orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen.

Dat dit een goede investering was is gebleken uit jarenlang goed functioneren

van dit instrument tijdens onze erediensten en tijdens concerten.

In al die jaren was er slechts af en toe onderhoud nodig

en een keer in de zoveel jaar (zeker na stoffig onderhoud aan onze kerk, bijvoorbeeld stuc of schilderwerk)

een grondige reiniging en generale stembeurt. Daardoor staat het orgel er nog steeds goed bij

en functioneert het week in week uit zonder noemenswaardige gebreken.

Het orgel is gebouwd in een tijd dat er meer waardering kwam

voor de ambachtelijke orgelbouw uit de barok.

Daardoor werden er sinds de jaren 50 weer mechanische orgels gemaakt

en ging het weer over kwaliteit ipv kwantiteit.

Ook werd het heldere klankbeeld van barokorgels als voorbeeld genomen voor nieuwe orgels.

Het Marcussen orgel in de Nicolaikerk te Utrecht is daar het belangrijkste voorbeeld van.

De bouw van dat orgel heeft voor een enorme verandering

in ook met name de Nederlandse orgelbouw geleid.

Ook ons Verschueren orgel klinkt helder en boventoonrijk.

Ons orgel is fraai maar niet erg groot. Dat maakt dat ieder register (of klankkleur) belangrijk en nodig is.

Het tweede klavier heeft een zeer schel register dat past in dat boventoonrijke beeld (de cymbel),

maar in de praktijk door alle organisten zelden gebruikt word. Het wordt als te schel en te hard ervaren.

Al jaren hebben we hierover gepraat en bij het laatste grote onderhoud (zo’n 7 jaar geleden) gaven we het nog een kans.

We zijn nu weer zoveel jaar verder en samen met Paul en Ton hebben we geconstateerd dat het orgel

veel beter af zou zijn met een zogenaamde nasard. Ook een boventoonrijk register maar met veel grotere gebruiksmogelijkheden.

In overleg met verschillende partijen (Stichting Vrienden van Antonius van Padua, Verschueren Orgelbouw en locatieteam)

hebben we besloten om een nieuwe nasard te laten maken door Verschueren

die past in het klankbeeld van het orgel en die de plaats inneemt van de cymbel.

Nu het eindelijk gebeurd is denken we regelmatig: waarom hebben we dit niet eerder gedaan!

Het nieuwe register is zeer geslaagd en laat zich combineren met tal van andere registers.

Zo zijn er nieuwe klankkleuren en combinaties mogelijk.

Tegelijkertijd zijn 2 registers van plaats gewisseld wat ook een verbetering is voor het gebruik.

De octaaf van het 2de klavier is verhuisd naar het Hoofdwerk

en de fluit 2 van het Hoofdwerk is verplaatst naar het 2de klavier.

Dit is in de lijn van de oorspronkelijk opgegeven dispositie.

We hebben nooit begrepen waarom hier tijdens de bouw van is afgeweken.

Nu dit is gewijzigd ervaren wij dit in het gebruik als veel logischer

en is de klankopbouw van het orgel evenwichtiger geworden.

Voor volgende generaties is de originele cymbel netjes ingepakt en ligt in de orgelkast opgeslagen.

Dit alles heeft in 2017 plaats gevonden en was afgerond in april 2017.

Ongetwijfeld heeft u al een nieuwe frisse klank gehoord en de oren gespitst!

We zijn erg gelukkig met de ingreep en willen hierbij iedereen bedanken die mee heeft gedacht

en die deze upgrade van ons orgel heeft mogelijk gemaakt (in het bijzonder 'Stichting Vrienden van Antonius van Padua').

 

Berry van Berkum

 

29 September 2020 beleefden we, ook na een grondige restauratie, het ruim 50 jarig bestaan (51 jaar) van ons mooie Verschueren orge,l een prachtig concert

met  de uitvoerenden:

Organist Paul Keijzers (Vaste organist bij vieringen en dirigent van het Paduakoor)

Het Paduakoor

Trompetist Herman Hopman

en Vocaal Ensemble Cantare per lui

Paul Keijsers  speelde o.a. Toccata en Fuga van Bach

en  begeleiddde het Paduakoor dat gevarieerde liederen zong .

Samen met trompettist Herman Hopman wass het orgel te horen in muziekstukken voor trompet en orgel van G.F.Händel, Saint Saëns, en Maurice Greene.

Ensemble Cantara per Lui zong eveneens met  orgelbegeleiding liederen van W.A.Mozart, John Rutter, Herman Strategier en Edward Elgar.

Een orgelconcert met veel variatie, waarin de kwaliteit van dit mooie orgel volledig tot zijn recht kwam en waar veel bezoekers van genoten. 

     2020 09 29 Orgelconcert Paduakoor

     2020 09 29 Orgelconcert.Trompetsolo 

  2020 09 29 Orgelconcert Cantare per lui

 

.  IMG_9438.JPG

 

17 November 2020

Helaas kunnen er momenteel door de beperkende coronamaatregelen geen concerten gehouden worden in onze kerk.

Zodra meer dan 30 personen weer zijn toegelaten kunnen wij Coronaproof  (met anderhalve meter afstand)

koren en muziekensembles weer concerten laten geven voor ongeveer 100 personen .

Daar hopen we op.