Sinds kort heeft onze locatie Betlehem geen viering meer op zaterdagavond. Dat is een zichtbaar teken van een veel groter proces van loslaten en hopen op de Heilige Geest.

Het locatieteam onder leiding van Jo Lucassen heeft in een intense brief de ontwikkelingen aan de parochianen van de locatie meegedeeld.

Veel jaren hebben we geprobeerd om in goed verzorgde vieringen samen te komen en aandacht voor elkaar te hebben. Dank zij de belangeloze inzet van veel vrijwilligers is dit, tot op heden, in een goede sfeer,  prima gelukt. Daar mogen we elkaar mee feliciteren. Maar nú......

In het kader van Nijmegen Green Capital zijn er maandelijks uitdagingen. In juni wordt aan iedereen gevraagd om één stuk zwerfvuil op te ruimen en wel op donderdag 21 juni.

Locaties Effata, Antonius van Padua en Maria Geboorte sluiten hierbij aan met een zwerfvuilestafette. Er wordt begonnen rond de Dominicuskerk om 10.00 uur. Materiaal om het vuil te verzamelen wordt door de DAR ter beschikking gesteld. Er worden ook buurtgenoten gevraagd mee te helpen. Het opruimen gebeurt niet de gehele dag, maar zo’n anderhalf uur. Daarna dragen de mensen van Effata het materiaal om 11.30 uur bij het Oud Burgeren Gasthuis over aan mensen van buurlocatie Antonius van Padua, die vervolgens het stokje/materiaal weer doorgeeft aan de Maria Geboorte om 13.30 uur bij de Groesbeeksedwarsweg.

Ineens moeten we verder zonder iemand. Het overkomt ons allemaal meerdere keren in ons leven. Als parochie overkomt ons nu dat ook. Onze pastoor Cyrus van Vught gaat per 1 september weg.

Vertrouwde werkrelaties, en ook pastorale relaties, zullen eindigen. Dat roept op tot bezinning en stil te staan door te luisteren naar ons hart. Wat heeft hij voor ons betekend?

Na 17 jaar pastoraal actief geweest te zijn in Nijmegen zal pastoor Cyrus van Vught per 1 september 2018 onze parochie verlaten.

Hij zal eerst enkele maanden met sabbatsverlof gaan. Als priester van de Gemeenschap Emmanuel krijgt hij daarna een benoeming buiten ons bisdom. Hij zal aan de slag gaan in een nieuwe parochie in het buitenland.

Met Pasen hebben we groots Christus' verrijzenis gevierd. Of eigenlijk... we zijn er nog altijd mee bezig. De Paastijd loopt vijftig dagen door. Aan het einde ervan vinden we Hemelvaart op 10 mei en Pinksteren op 20 mei.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus na zijn verrijzenis naar de hemel is overgegaan.

Pinksteren is tien dagen daarna het feest van de Heilige Geest.

Uiteraard worden deze feesten in onze parochie gevierd.

Vraag kerkgangers wanneer het feest van Maria Boodschap wordt gevierd en ze roepen in koor: 25 maart! Dat klopt, behalve als die dag in de Goede Week of het octaaf van Pasen valt. Dan schuift het Mariafeest op. Dat is dit jaar het geval. Daarom wordt Maria Boodschap gevierd op maandag 9 april.