Heilige Stefanus

7 katholieke kerken in Nijmegen

Activiteiten

Nieuw bestuurslid Communicatie: Hiske Gude

Beste medeparochianen,

Met vreugde en dankbaarheid stel ik mezelf voor als uw nieuwe bestuurslid voor Communicatie en Cultuur binnen de parochie Heilige Stefanus in Nijmegen. Het is een eer om deel uit te maken van deze mooie kerkgemeenschap en nu ook als bestuurslid mee te mogen werken aan de verdere ontwikkeling van onze parochie.

Hoe God ons nodig heeft

Een voorbeeld. Onlangs verscheen de biografie van Etty Hillesum. Het boek getuigt van grondig onderzoek en is prachtig geschreven, maar aan de mystieke dimensie van haar inzichten wordt weinig aandacht besteed. Biograaf Judith Koelemeijer beschrijft wel iets van Etty’s geloof in God, maar kiest doorgaans voor de formulering dat zij ervoor koos het lot van haar volk te delen in Auschwitz. Van God, voor Etty een hoofdrolspeler in haar leven, is maar weinig sprake.

Herhaalde oproep: Ambtelijk secretaris gezocht

Wegens omstandigheden heeft de huidige ambtelijk secretaris Trudy Spanjers alle werkzaamheden voor het bestuur neergelegd.

Nieuwe vice-voorzitter parochie; Mark Buck

Beste parochianen, Met ingang van 1 januari van dit jaar mag ik vice-voorzitter van ons parochiebestuur zijn. We hebben in een bescheiden en eenvoudige viering stilgestaan bij het afscheid van mijn voorganger, Fons Plasschaert.

Jezus op het water

De middelste week van juni, toen het hier in Nijmegen zo tropisch warm was, zat ik aan het water in Zuid-Holland. Roelofarendsveen. Ik ben er vaak geweest tijdens mijn schooljaren in Den Haag: met jongens van het Aloysiuscollege, met de zeeverkenners, etc. Een stompe, niet langer gebruikte graanmolen, bij een vernauwing van de Wijde Aa.

Jubileum paus Franciscus: laten wij met hem onze diversiteit en solidariteit vieren

De afgelopen tien jaar is er onder leiding van paus Franciscus een toegenomen diversiteit te zien in de katholieke kerk. Sinds zijn aantreden als paus heeft hij zich ingezet voor een kerk die inclusiever en gastvrijer is voor mensen van verschillende culturen en achtergronden.

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371

R.K. parochie Nijmegen