De pastoraatsgroep heeft het zich niet makkelijk gemaakt bij het opstellen van het nieuw pastorale beleidsplan. Een jaar lang zijn veel intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van onze parochie. Ze hebben het plan grondig van onderaf opgebouwd.

Binnenkort vieren wij als christenen opnieuw het pinksterfeest. Gods Geest geeft angstige leerlingen van Jezus moed en maakt hen tot missionaris. Vele weekenden bezoekt mgr. De Korte als bisschop parochies om aan groepen vormelingen het heilig vormsel toe te dienen. Zo was hij op zondag 26 mei in onze parochie. In deze column vertelt hij over het vormsel en wat de Heilige Geest voor ons kan betekenen:

Vorig jaar verscheen met Pasen het parochieblad Katholiek Nijmegen: Tussen nieuws en nepnieuws. Dit jaar is vanwege het gezamenlijk opstellen van het nieuwe pastorale plan geen nieuw blad gemaakt. Het thema van vorig jaar is echter nog steeds actueel en de artikelen staan vol waarheid. Alleen de tijden van de vieringen zijn niet helemaal te vertrouwen.

De Goede Week en de Paasweek zijn de meest intense weken in het kerkelijk jaar. We gaan van Hosanna naar Kruisig hem, van de stilte van de dood naar uitgelaten Hallelujah's. Laten we dat samen beleven in een van onze kerken.

Christus leeft! Hij is onze hoop. Hij brengt -hoe wonderlijk!- jeugd in onze wereld. Alles wat hij aanraakt wordt jong, nieuw, vol leven. Daarom zijn de allereerste woorden die ik wil zeggen tegen elke jonge christen: Christus leeft en hij wil dat jij leeft!

Bisschop De Korte heeft per 1 april 2019 drs. Roland E.C. van der Pluym benoemd tot lid van het bestuur. Hij zal daarin Stephan Beekhuijsen opvolgen als penningmeester. Beiden werken al een tijdje samen en zullen dat voorlopig nog blijven doen, zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.