Synodaal proces - locatiebijeenkomsten

In 't Lindeblad (2022/1) schreef ik een stukje over het synodale proces, het hernieuwde aggiornamento, het bij de tijd brengen, van de kerk, waarvoor de huidige paus ons allen heeft uitgenodigd. Hij heeft  om te beginnen alle gelovigen gevraagd hun zegje te doen over de huidige kerk en vooral ook om hun droom in deze te verwoorden.
Met een aantal mensen zijn we kort geleden bij elkaar gekomen om te kijken hoe wij dat hier in onze gemeenschap handen en voeten kunnen geven.
We hebben afgesproken om in de komende tijd een aantal keren bij elkaar te komen en ons rond een afgesproken thema uit te spreken.
De eerste bijeenkomst staan onze vieringen centraal: hoe vieren wij ons geloven?
Je moet dan denken aan:
-  hoe inspireren gebed en liturgische vieringen bij belangrijke beslissingen?
-  hoe kunnen we parochianen actief betrekken in onze liturgische vieringen?
-  welke ruimte wordt gegeven aan lectoren en acolieten in die vieringen?
-  hoe geven die vieringen richting aan onze actieve betrokkenheid ?
Vragen dus die in onze aanstaande bijeenkomst centraal zullen staan. En dat is op woensdagavond 13 april aanstaande om 20:00u in het parochiecentrum: de 2e woensdag van de maand april.
De volgende bijeenkomsten zullen eveneens op de 2e woensdag van de maand plaatsvinden: 11 mei, 8 juni en 13 juli; telkens om 20:00 uur. Uiteraard zullen dan andere onderwerpen centraal staan. 

Iedereen is welkom en je kunt je bij elke bijeenkomst bij ons aansluiten en eventueel ook weer gewoon afhaken: “ loop je een stukje met ons mee“ staat er niet voor niets boven dit stukje!

Henk van der Hoeven, werkgroep pastoraat

Diocesane fase - Bisschoppensynode - ingekort

Vademecum synodaal proces

Voorbereidend document Synodaal proces