Synodaal proces 

Sinds 3 juni zijn van alle bisdommen het Synodaalrapport/-verslag verschenen

Diocesane fase - Bisschoppensynode - ingekort

Vademecum synodaal proces

Voorbereidend document Synodaal proces

Bisdom Den Bosch diocesaan synoderapport


2022 03 Lindeblad web nr 2