Parochieblad OASE

Al een groot aantal jaren verzorgt de Antonius Abtkerk Hees samen met de De Goede Herderkerk, het parochieblad ‘OASE’.

Van oudsher is het een papieren uitgave die tienmaal per jaar verschijnt en naast de vieringen, parochianen en belangstellenden informeert over allerlei zaken rond de beide kerken, het bisdom en de wereldkerk.

Aanmelden voor dit parochieblad:
Wanneer u de OASE thuis wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor melden bij de pastorie per telefoon of door een verzoek per e-mail te sturen.
U kunt de 'Oase' ook digitaal ontvangen. Meldt dit dan A.U.B. bij uw aanmelding.