De Effata kerngroep catechese organiseert voor geïnteresseerden in het voorjaar van 2019 een serie van 4 bijeenkomsten bibliodrama.

Nadere info treft U hieronder aan in het arftikel Aktiviteiten 2018 - 2019, in de brochure.

Inschrijven vóór 1 februari 2019.

Bibliodrama: een speelse manier van bijbellezen

Bijbelverhalen spelen – dat doen we in bibliodrama. 

Dat werkt als volgt. Eerst luisteren we naar een bijbelverhaal, dan kies je een rol uit het verhaal, je leeft je in in die rol en dan gaan we het verhaal spelen. Zo kruip je helemaal in het verhaal. In het gesprek na afloop wisselen we uit wat we op het spoor gekomen zijn. Bibliodrama is daarmee een (hele leuke!) manier om het verhaal van jouw leven in het licht van het bijbelverhaal te gaan zien en nieuwe betekenis in het bijbelverhaal te ontdekken.

SPIRITUALITEIT

EN 

PERSOONLIJKKE  GELOOFSBELEVING

In onze huidige samenleving lijken we vooral bezig te zijn met materiële zaken. Het leven van alledag vraagt meer dan genoeg aandacht en we nemen niet of nauwelijks tijd om na te denken over de diepere vragen van het leven. Soms dwingt het leven zelf je om stil te staan, pas op de plaats te maken. Dat zijn momenten waarop vragen opkomen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, wat is de zin van mijn bestaan.   

Vanuit de christelijke traditie proberen we daarbij handreikingen te bieden. Het is de moeite waard jezelf tijd te gunnen om tot verdieping te komen en kansen te creëren om geraakt te worden. Aangeraakt te worden door het Andere, het Geheim, God misschien? Door zoekend, tastend en vragend op weg te gaan, door samen met anderen (geloofs)ervaringen uit te wisselen, ontdek je misschien dat jouw verhaal deel uitmaakt van een groter Verhaal. Het is de moeite waard op tocht te gaan.

De activiteiten van de Effatageloofsgemeenschap worden omschreven in de nieuwe brochure.

Deze brochure kan worden gedownload via onderstaande link:

DOWNLOAD DE BROCHURE.

 

 

ACTIE KERKBALANS 2018 en de belastingen.

Om binnen onze Effata gemeenschap te kunnen blijven vieren en alle andere activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, zijn voldoende inkomsten nodig. De kerkbijdrage is een noodzakelijke inkomstenbron. In het parochieblad van januari 2018 (deze website onder Nieuws/Effataperiodiek/Periodiek januari 2018 , pagina's 3 - 5) wordt uitgebreid aandacht geschonken aan deze actie.

Uw bijdrage kunt U bij de belastingdienst via een periodieke gift aftrekbaar maken. Als U bijvoorbeeld nu € 200 geeft en daar €300 van maakt betaalt U zelf nog maar netto €176. Het aftrekbaar maken kan op een eenvoudige manier door het formulier "Overeenkomst Periodieke gift in geld" van de belastingdienst te downloaden, dat te printen en in te vullen en te ondertekenen, en daarna in de brievenbus van ons parochiecentrum te deponeren. De penningmeester zal het formulier dan completeren met de gegevens van onze parochie, hij zal het tekenen namens onze parochie, en één exemplaar aan u retourneren. Zo eenvoudig is dat. De tussenkomst van een notaris is niet meer nodig zoals enige jaren geleden nog wel noodzakelijk was.

Het formulier "Overeenkomst Periodiek gift in geld" kunt u vinden bij   www.belastingdienst.nl   , dan in het zoekscherm "periodieke gift" invullen en laten zoeken, en dan te klikken op de titel zoals hiervoor is aangegeven "Overeenkomst Periodiek gift in geld".

Indien u meer informatie nodig heeft kunt U dit  krijgen via ons secretariaat, post@effataparochie.nl of tel 024-3656069. Onze penningmeester zal U dan nader informeren.

Laat zien wat Effata U waard is !

Een nieuw Onze Vader?

Nee, we krijgen geen nieuw Onze Vader. We gaan een nieuwe vertaling van dit gebed gebruiken. Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, blijft natuurlijk hetzelfde. Alleen worden enkele woorden een beetje anders vertaald.

Waarom is dat nodig? Want het zal best wel wennen zijn. Van jongs af aan zijn we vertrouwd met de huidige vertaling. Maar deze vertaling is ook een keer ingevoerd. Ik heb niet kunnen terugvinden wanneer dat precies geweest is (in een gebedenboekje uit 1933 staat een oudere vertaling, maar in ‘Het handboek der katholieke moeder’ uit 1935 komt ze wel voor). Een ding is echter zeker: onze voorouders zullen er toen ook aan hebben moeten wennen.