In Memoriam Ans Wibier - van Mechelen. 16 december 1939 - 6 mei 2018.

Wat jij als parochiebestuurder hebt gedaan,

op jouw openhartige en eerlijke manier.

 

Wie je was als voorganger in de liturgie,

inspirerend en getuigend van je geloof,

dat je zo graag wilde doorgeven.

 

Alles wat je voor Effata hebt betekend

dat blijft bewaard, dat komt terecht,

dat heb je uitgezaaid

in de ziel en het geheugen van onze parochie.

 

Wij gedenken je met grote dankbaarheid.

 

OP 5 MEI EEN GESLAAGDE BEVRIJDINGASVIERING OP HET KERKPLEIN VAN DE DOMINICUSKERK. 

P1130651-2018-05-05-Pastor HansHamers.jpg

 

Hieronder een korte fotoimprssie van deze viering.

ACTIE KERKBALANS 2018 en de belastingen.

Om binnen onze Effata gemeenschap te kunnen blijven vieren en alle andere activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, zijn voldoende inkomsten nodig. De kerkbijdrage is een noodzakelijke inkomstenbron. In het parochieblad van januari 2018 (deze website onder Nieuws/Effataperiodiek/Periodiek januari 2018 , pagina's 3 - 5) wordt uitgebreid aandacht geschonken aan deze actie.

Uw bijdrage kunt U bij de belastingdienst via een periodieke gift aftrekbaar maken. Als U bijvoorbeeld nu € 200 geeft en daar €300 van maakt betaalt U zelf nog maar netto €176. Het aftrekbaar maken kan op een eenvoudige manier door het formulier "Overeenkomst Periodieke gift in geld" van de belastingdienst te downloaden, dat te printen en in te vullen en te ondertekenen, en daarna in de brievenbus van ons parochiecentrum te deponeren. De penningmeester zal het formulier dan completeren met de gegevens van onze parochie, hij zal het tekenen namens onze parochie, en één exemplaar aan u retourneren. Zo eenvoudig is dat. De tussenkomst van een notaris is niet meer nodig zoals enige jaren geleden nog wel noodzakelijk was.

Het formulier "Overeenkomst Periodiek gift in geld" kunt u vinden bij   www.belastingdienst.nl   , dan in het zoekscherm "periodieke gift" invullen en laten zoeken, en dan te klikken op de titel zoals hiervoor is aangegeven "Overeenkomst Periodiek gift in geld".

Indien u meer informatie nodig heeft kunt U dit  krijgen via ons secretariaat, post@effataparochie.nl of tel 024-3656069. Onze penningmeester zal U dan nader informeren.

Laat zien wat Effata U waard is !

SPIRITUALITEIT

EN 

PERSOONLIJKKE  GELOOFSBELEVING

De activiteiten van de Effatageloofsgemeenschap worden omschreven in de nieuwe brochure.

Deze brochure kan worden gedownload via onderstaande link:

KLIK HIER OM DE BROCHURE "ACTIVITEITEN EFFATA GELOOFSGEMEENSCHAP 2017 - 2018" TE DOWNLOADEN.   

en voor de poster over deze aktiviteiten:

KLIK HIER OM DE POSTER TE DOWNLOADEN.