ACTIE KERKBALANS 2020.

Om binnen onze Effata gemeenschap te kunnen blijven vieren en alle andere activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, zijn voldoende inkomsten nodig. De kerkbijdrage is een noodzakelijke inkomstenbron. In het parochieblad van januari 2020 (zie deze website onder Nieuws/Effataperiodiek/Periodiek januari 2020 , jaargang 14 nummer , pagina's 4 en 5) wordt uitgebreid aandacht geschonken aan deze actie.

Wij treden als geloofsgemeenschap ook meer naar buiten, mede onder inspiratie van paus Franciscus en onze bisschop De Korte. Dat doen we onder meer door als kerk aanwezig te zijn in hetr STIP-Oost, waar we meewerken aan ontmoeting en verbinding binnen de wijk. Zo hebben we een goed bezochte kerstmaaltijd voor de wijkbewoners georganiseerd. We ontvingen daarvoor grote waardering. Mensen zien de kerk weer die zo lang uit het zicht verdwenen was. Dit samenwerkingsproject wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Dit is sleechts een van de voorbeelden waarin we als kerk betrokken willen zijn bij de buurt. Voor andere activiteiten wordt verwezen naar onze website www.effataparochie.nl .

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De jaarlijkse kerkbijdrage is hard nodig. Wij willen u heel hartelijk danken voor uw steun. Mocht u nog niet hebben bijgedragen dan is uw gave welkom op onze rekening

NL29 ABNA 0436 6614 46 t.n.v. Effata Nijmegen, onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

Aktie kerkbalans en de belastingen:

Uw bijdrage kunt U bij de belastingdienst via een periodieke gift aftrekbaar maken. Als U bijvoorbeeld nu € 200 geeft en daar €300 van maakt betaalt U zelf nog maar netto €176. Het aftrekbaar maken kan op een eenvoudige manier door het formulier "Overeenkomst Periodieke gift in geld" van de belastingdienst te downloaden, dat te printen en in te vullen en te ondertekenen, en daarna in de brievenbus van ons parochiecentrum te deponeren. De penningmeester zal het formulier dan completeren met de gegevens van onze parochie, hij zal het tekenen namens onze parochie, en één exemplaar aan u retourneren. Zo eenvoudig is dat. De tussenkomst van een notaris is niet meer nodig zoals enige jaren geleden nog wel noodzakelijk was.

Het formulier "Overeenkomst Periodiek gift in geld" kunt u vinden bij   www.belastingdienst.nl   , dan in het zoekscherm "periodieke gift" invullen en laten zoeken, en dan te klikken op de titel zoals hiervoor is aangegeven "Overeenkomst Periodiek gift in geld".

Indien u meer informatie nodig heeft kunt U dit  krijgen via ons secretariaat, post@effataparochie.nl of tel 024-3656069. Onze penningmeester zal U dan nader informeren.

Laat zien wat Effata U waard is !