SPIRITUALITEIT

EN 

PERSOONLIJKKE  GELOOFSBELEVING

Een van de kerntaken van een geloofsgemeenschap is spirituele ontwikkeling en verdieping. De Effata gemeenschap neemt deze taak al jarenlang zeer serieus. We kennen een lange geschiedenis van activiteiten waarin we stilstaan bij de diepere vragen van het leven: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, wat is de zin van mijn bestaan. Vanuit de christelijke traditie proberen we daarbij handreikingen te bieden met onze veelkleurige catechese activiteiten.   

SAMEN MET 

DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN

EN

ANTONIUS VAN PADUA GELOOFSGEMEENSCHAP

Het hieronder vermelde programma voor 2019-2020 biedt, nog meer dan afgelopen jaren, verbreding van de activiteiten. Allereerst omdat we in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen (Antonius van Padua en DoRe) meer activiteiten kunnen organiseren. Bovendien gaan we ook steeds meer aan de slag met beeldende communicatie. We bieden bijvoorbeeld iconen schilderen, bibliodrama en bezichtiging van kunst aan. Maar altijd gaat het erom zoekend en vragend op weg te gaan, door samen met anderen geloofservaringen uit te wisselen. Zo ontdek je dat jouw verhaal deel uitmaakt van een groter Verhaal. Het is de moeite waard op tocht te gaan.

Deze brochure kan worden gedownload via onderstaande link:

DOWNLOAD DE BROCHURE.VOOR 2019-2020.