In bijgaande brochure wordem de catechese activiteiten voor de periode 2020 - 2021 omschreven.

Deze activiteiten zijn opgezet in een samenwerking van

EFFATA geloofsgemeenschap,

Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen, en

Antonius van Padua geloofsgemeenschap.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze activiteiten deel te nemen.

Op de laatste pagina van onderstaande brochure wordt vermeld op welke wijze u zich kunt opgeven voor deelname.

KLIK HIER OM DE BROCHURE TE DOWNLOADEN.