In deze tijd van secularisatie ervaart menig gelovige kerk-zijn als een opgave, in de zin van zware opgave. In het streven naar een groeiende en bloeiende geloofsgemeenschap raken parochies teleurgesteld als deze droom niet gerealiseerd wordt of minder snel gaat dan gehoopt. Een opgave wordt kerk-zijn ook waar mensen bang zijn opgebouwde verworvenheden te verliezen, bijvoorbeeld in een fusieproces, en deze krampachtig proberen vast te houden. Opgave wordt kerk-zijn als gelovigen teveel in de ban raken van eigen visioenen en dromen, en dat lijkt mij niet de goede weg.